Szanowni Państwo,

Informujemy, że na podstawie zapisu § 13 pkt. 1. Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Przepis na Rozwój – Kompetencje szyte na miarę” Operator dokonuje zmian w Regulaminie Projektu Przepis na Rozwój – Kompetencje szyte na miarę.

Zmiana Regulaminu zgodnie ze Standardami Świadczenia Usług Realizowanych Zdalnie z dnia 23.03.2020 r. opublikowanymi na stronie Bazy Usług Rozwojowych opracowaliśmy szczegółowe wytyczne w przypadku realizacji takich usług i ich kwalifikowalności w ramach Projektu Przepis na Rozwój – Kompetencje szyte na miarę.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zaleceniami oraz wymaganymi dodatkowymi dokumentami zamieszczonymi w sekcji: materiały do pobrania.

Zespół Projektowy Przepis na Rozwój – Kompetencje szyte na miarę.