Szanowni Państwo,

w projekcie Przepis na Rozwój – wsparcie Sektora Usług Rozwojowych (www.kompetencjeuslugi.eu ), którego celem jest rozwój kapitału ludzkiego 60 Przedsiębiorstw z sektora usług rozwojowych, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez min 175 z 194 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, w związku z bardzo dużym zainteresowaniem projektem oraz bardzo dużą ilością firm na liście rezerwowej, Operator w dniu 19.07.2022 o godzinie 13.00 zwiększy alokacje w naborze nr 4 dla mikro Przedsiębiorstw o 178 728,00 zł i w naborze nr 5 dla małych Przedsiębiorstw o 74 470,00 zł.

Firmy, które dostaną się do projektu z listy rezerwowej poproszone będą o dosłanie dokumentów finansowych potwierdzających zamieszczone we wniosku dane.

Przypominamy, że 4 kroki do uzyskania wsparcia to:

oraz wypełnienie Wniosku o Umowę (którego wzór stanowi Załącznik nr 12 do Regulaminu) i przesłanie go przez System Operatora w momencie ogłoszenia naboru.

 

Zespół projektowy.