Szanowni Państwo,

w związku aktualizacją Rekomendacji nadzwyczajnej Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego, informujemy, że w Usłudze rozwojowej nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 została zmniejszona minimalna wymagana ilość godzin. W związku z tym Podmioty Świadczące Usługi rozwojowe mogą zrealizować wyżej wymienione szkolenia w różnych wariantach dopasowanych do potrzeb Przedsiębiorstwa.

Link do zaktualizowanej rekomendacji

Jednocześnie informujemy, że maksymalny koszt dofinansowania 1h nie uległ zmianie.

Oznacza to że np. usługa nr 1 – koszt kwalifikowany netto dla usługi 60h wynosi maksymalnie 7200,00 zł, a dla usługi 40h – maksymalnie 4800,00 zł. Aby wspomóc proces zakładania kart Usługi, udostępniamy Państwu zaktualizowany kalkulator usług rozwojowych w projekcie.

Link do kalkulatora

Zaktualizowana Rekomendacja zmniejszyła także minimalną ilość Uczestników każdej usługi z Sektora Chemicznego do 1 osoby.

Zaktualizowana rekomendacja wchodzi w życie z dniem 22.03.2021.

Oznacza to, że od tego dnia wszystkie usługi muszą być realizowane w zgodzie z aktualnie obowiązującą rekomendacją.

Od dnia 22.03.21 wszystkie karty usług będą walidowane w zgodzie z aktualnie obowiązującą rekomendacją.

 

Zespół Projektu „Przepis na Menedżera i zadania anty-covidowe dla sektorów: chemicznego, usług rozwojowych i motoryzacyjnego”