Szanowni Państwo!

We współpracy z PARP doprecyzowaliśmy definicję „wsparcia” obowiązującą w projekcie Przepis na Menedżera.
Odzwierciedleniem tych uzgodnień są zmiany w treści Regulaminu Rekrutacji oraz w Umowie wsparcia.
Prosimy o zapoznanie się z notatką określającą wszystkie wprowadzone zmiany oraz z nowym kształtem Regulaminu oraz Umowy wsparcia.
Zmiany wprowadzone w dokumentach obowiązują od dnia 18.11.2019 r.

W kolejnym naborze w projekcie Przepis na Menedżera obowiązywał będzie już nowy wzór umowy.