27.05.2019 rozpocznie się II etap rekrutacji uczestników do długoterminowej opieki domowej:

II tura – rozpocznie się od 27.05.2019 i zakończy się 30.06.2019. Opieką przez ok. 11 miesięcy objęte zostanie 20 osób niesamodzielnych

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych!