Szanowni Państwo,

Dokumentacja formalna dotycząca realizacji projektu została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą PARP.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz wzorem Umowy wsparcia (stanowiącym załącznik do Regulaminu).

Od początku marca PAPR umożliwił rejestrację przedsiębiorstwa w bazie, z której pobieramy dane do kontaktu do przedsiębiorstw zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania. Rejestracja w tej bazie nie jest równoznaczna z zaaplikowaniem.

Gdy uruchomiona zostanie platforma dedykowana dla naszego projektu wówczas będziemy się kontaktować z zarejestrowanymi instytucjami.
Więcej informacji znaleźć można tu: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp.

Informujemy, że planujemy uruchomić nabór do projektu Przepis na menedżera na początku czerwca.

Informacja o dokładnym terminie planowanego naboru zostanie zamieszczona na stronie projektu.