Operator otrzymał poniższą informację z PARP.

Prosimy o zapoznanie się  z nią.

Operator przyjmuje poniższą rekomendację/interpretację PARP za obowiązującą podczas realizacji projektu: „Przepis na Menedżera i zadania anty-covidowe dla sektorów: chemicznego, usług rozwojowych i motoryzacyjnego”.

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez Operatorów, PARP przeprowadziła konsultacje z Sektorowymi Radami ds. Kompetencji w zakresie form wsparcia zaplanowanych w tych rekomendacjach. Pytania dotyczyły głównie doprecyzowania wykazanej w rekomendacjach formy wsparcia jako „Usługa mieszana – e-learning + usługa zdalna (realizowana w czasie rzeczywistym) lub w ramach usługi stacjonarnej ” w odniesieniu do zapisów kart usług publikowanych w Bazie Usług Rozwojowych.

Po konsultacjach z Sektorowymi Radami ds. kompetencji PARP rekomenduje, by zapis ten traktować elastycznie, tzn. by za tego typu usługi mieszane uznawane były również usługi rozwojowe realizowane zarówno wyłącznie w trybie zdalnym, jak i wyłącznie w trybie stacjonarnym, bez konieczności łączenia tych form z e-learningiem.

Chciałbym także poinformować, że w przypadku brak możliwości realizacji usług rozwojowych w formie stacjonarnej (obostrzenia wynikające z występowania w kraju pandemii COVID-19), za kwalifikowane w projektach uznaje się usługi realizowane w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, pomimo wskazania w rekomendacji formy „usługa stacjonarna”.

 

Operator HRP Group Sp z o.o.