Studia podyplomowe w obszarze I, II oraz IV można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie oraz zdalnej (studia podyplomowe w formie zdalnej muszą być realizowane zgodnie wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej Operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych)

 

Jeżeli jesteś mikro Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór 52

Nabór dedykowany dla mikro Przedsiębiorców, którzy chcą delegować pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia na studia podyplomowe w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo- tekstylnym.

Data naboru: 08.01.2021r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 24 000,00 zł

Ilość osobokursów: 4 osobokursów

Limit osobokursów na studia podyplomowe w obszarze 1 dla mikro Przedsiębiorcy: 1 osobokurs. 

 Nabór 53

Nabór dedykowany dla mikro Przedsiębiorców, którzy chcą delegować pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia na studia podyplomowe w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. 

Data naboru: 08.01.2021r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 42 000,00 zł

Ilość osobokursów: 7 osobokursów

Limit osobokursów na studia podyplomowe w obszarze 2 dla mikro Przedsiębiorcy: 1 osobokurs.

 Nabór 54

Nabór dedykowany dla mikro Przedsiębiorców, którzy chcą delegować pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia na studia podyplomowe w obszarze 4: zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym.

Data naboru: 08.01.2021r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 108 000,00 zł

Ilość osobokursów: 6 osobokursów

Limit osobokursów na studia podyplomowe w obszarze 4 dla mikro Przedsiębiorcy: 1 osobokurs

 

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla mikro Przedsiębiorcy: 6 osobokursów

 

Jeżeli jesteś małym Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór 52

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców, którzy chcą delegować pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia na studia podyplomowe w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo- tekstylnym. 

Data naboru: 08.01.2021r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 30 000,00 zł

Ilość osobokursów:  5 osobokursów

Limit osobokursów na studia podyplomowe w obszarze 1 dla małego Przedsiębiorcy: 1 osobokurs. 

Nabór 53

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców, którzy chcą delegować pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia na studia podyplomowe w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym.

Data naboru: 08.01.2021r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 48 000,00 zł

Ilość osobokursów:  8 osobokursów

Limit osobokursów na studia podyplomowe w obszarze 2 dla małego Przedsiębiorcy: 1 osobokurs. 

Nabór 54

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców, którzy chcą delegować pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia na studia podyplomowe w obszarze 4: zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym. 

Data naboru: 08.01.2021r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 108 000,00 zł

Ilość osobokursów:  6 osobokursów

Limit osobokursów na studia podyplomowe w obszarze 4 dla małego Przedsiębiorcy: 1 osobokurs.

 

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla małego Przedsiębiorcy: 12 osobokursów

 

Jeżeli jesteś średnim Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór 52

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców, którzy chcą delegować pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia na studia podyplomowe w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo- tekstylnym. 

Data naboru: 08.01.2021r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 30 000,00 zł

Ilość osobokursów:  5 osobokursów

Limit osobokursów na studia podyplomowe w obszarze 1 dla średniego Przedsiębiorcy: 2 osobokursy.

Nabór 53

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców, którzy chcą delegować pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia na studia podyplomowe w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. 

Data naboru: 08.01.2021r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 48 000,00 zł

Ilość osobokursów:  8 osobokursów

Limit osobokursów na studia podyplomowe w obszarze 2 dla średniego Przedsiębiorcy: 2 osobokursy.

 Nabór 54

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców, którzy chcą delegować pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia na studia podyplomowe w obszarze 4: zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym.

Data naboru: 08.01.2021r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 126 000,00 zł

Ilość osobokursów:  7 osobokursów

Limit osobokursów na studia podyplomowe w obszarze 4 dla średniego Przedsiębiorcy: 2 osobokursy. 

 

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla średniego Przedsiębiorcy: 20 osobokursów

 

Jeżeli jesteś dużym Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

 Nabór 52

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców, którzy chcą delegować pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia na studia podyplomowe w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo- tekstylnym. 

Data naboru: 08.01.2021r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 30 000,00 zł

Ilość osobokursów:  5 osobokursów

Limit osobokursów na studia podyplomowe w obszarze 1 dla dużego Przedsiębiorcy: 2 osobokursy. 

Nabór 53

Nabór dedykowany dla dużych Przedsiębiorców, którzy chcą delegować pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia na studia podyplomowe w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. 

Data naboru: 08.01.2021r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 42 000,00 zł

Ilość osobokursów:  7 osobokursów

Limit osobokursów na studia podyplomowe w obszarze 2 dla dużego Przedsiębiorcy: 2 osobokursy. 

 Nabór 54

Nabór dedykowany dla dużych Przedsiębiorców, którzy chcą delegować pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia na studia podyplomowe w obszarze 4: zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym

Data naboru: 08.01.2021r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 108 000,00 zł

Ilość osobokursów:  6 osobokursów

Limit osobokursów na studia podyplomowe w obszarze 4 dla dużego Przedsiębiorcy: 2 osobokursy. 

 

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla dużego Przedsiębiorcy: 20 osobokursów.