Szanowni Państwo,

Informujemy, że zostały określone terminy najbliższych naborów w projekcie Przepis na Rozwój – Kompetencje szyte na miarę. Będą to nabory dedykowane w zależności od obszaru (obszar I: działalność badawczo-rozwojowa, obszar II: przygotowanie i kontrola produkcji, obszar III: realizacja prac produkcyjnych, obszar IV: Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo tekstylnym) oraz wielkości Przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy wszystkie szczegóły, prosimy o zapoznanie się z nimi i aplikowanie o dofinansowanie we właściwym naborze.

Jeżeli jesteś Mikroprzedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór 38

Nabór dedykowany dla Mikroprzedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo- tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 7.01.2020, godz. 8.00.

Kwota naboru (alokacja): 135 000,00 zł.

Ilość osobokursów: 30.

Limit osobokursów w obszarze 1 dla Mikroprzedsiębiorcy: 3 osobokursy. 

Nabór 39

Nabór dedykowany dla Mikroprzedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry technicznej w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji
w sektorze odzieżowo-tekstylnym. 
Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 7.01.2020, godz 8.00.

Kwota naboru (alokacja): 94 500,00 zł.

Ilość osobokursów: 21.

Limit osobokursów w obszarze 2 dla Mikroprzedsiębiorcy: 3 osobokursy.

Nabór 40

Nabór dedykowany dla Mikroprzedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników produkcyjnych sektora w obszarze 3: realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej.

Data naboru: 7.01.2020, godz 8.00.

Kwota naboru (alokacja): 175 000,00 zł.

Ilość osobokursów: 70.

Limit osobokursów w obszarze 3 dla Mikroprzedsiębiorcy: 6 osobokursów.

Nabór 41

Nabór dedykowany dla Mikroprzedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej oraz kadry realizującej procesy wsparcia sektora w obszarze 4: Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 7.01.2020, godz 8.00.

Kwota naboru (alokacja): 54 000,00 zł.

Ilość osobokursów: 9.

Limit osobokursów w obszarze 4 dla Mikroprzedsiębiorcy: 3 osobokursy.

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane do dnia 28.02.2021.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla mikro Przedsiębiorcy: 6 osobokursów.

Jeżeli jesteś małym Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór 42

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo- tekstylnym Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 7.01.2020, godz 8.00.

Kwota naboru (alokacja): 166 500,00 zł.

Ilość osobokursów: 37.

Limit osobokursów w obszarze 1 dla małych Przedsiębiorstw: 6 osobokursów.

Nabór 43

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców  chcących przeszkolić pracowników kadry technicznej w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 7.01.2020, godz 8.00.

Kwota naboru (alokacja): 306 000,00 zł.

Ilość osobokursów: 68.

Limit osobokursów w obszarze 2 dla małych Przedsiębiorstw: 6 osobokursów. 

Nabór 44

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników produkcyjnych sektora w obszarze 3: realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

Data naboru: 7.01.2020, godz 8.00.

Kwota naboru (alokacja): 815 000,00 zł.

Ilość osobokursów: 326.

Limit osobokursów w obszarze 3 dla małych Przedsiębiorstw: 12 osobokursów

Nabór 45

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej oraz kadry realizującej procesy wsparcia sektora w obszarze 4: Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 7.01.2020, godz 8.00.

Kwota naboru (alokacja): 72 000,00 zł.

Ilość osobokursów: 12.

Limit osobokursów w obszarze 4 dla małych Przedsiębiorstw: 6 osobokursów.

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane do dnia 28.02.2021.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla małego Przedsiębiorcy: 12 osobokursów

Jeżeli jesteś średnim Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór 46

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo- tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 7.01.2020, godz 8.00.

Kwota naboru (alokacja): 117 000,00 zł.

Ilość osobokursów: 26.

Limit osobokursów w obszarze 1 dla średnich Przedsiębiorstw: 10 osobokursów.

Nabór 47

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry technicznej w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 7.01.2020, godz 8.00.

Kwota naboru (alokacja): 189 000,00 zł.

Ilość osobokursów: 42.

Limit osobokursów w obszarze 2 dla średnich Przedsiębiorstw: 10 osobokursów.

Nabór 48

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników produkcyjnych sektora w obszarze 3: realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej.

Data naboru: 7.01.2020, godz 8.00.

Kwota naboru (alokacja): 570 000,00 zł.

Ilość osobokursów: 228.

Limit osobokursów w obszarze 3 dla średnich Przedsiębiorstw: 20 osobokursów. 

Nabór 49

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej oraz kadry realizującej procesy wsparcia sektora w obszarze 4: Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 7.01.2020, godz 8.00.

Kwota naboru (alokacja): 36 000,00 zł.

Ilość osobokursów: 6.

Limit osobokursów w obszarze 4 dla średnich Przedsiębiorstw: 10 osobokursów.

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane do dnia 28.02.2021.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla średniego Przedsiębiorcy: 20 osobokursów.

Jeżeli jesteś dużym Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór 50

Nabór dedykowany dużych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry technicznej w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 7.01.2020, godz 8.00.

Kwota naboru (alokacja): 13 500,00 zł.

Ilość osobokursów: 3.

Limit osobokursów w obszarze 2 dla dużych Przedsiębiorstw: 10 osobokursów. 

Nabór 51

Nabór dedykowany dla dużych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej oraz kadry realizującej procesy wsparcia sektora w obszarze 4: Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 7.01.2020, godz 8.00.

Kwota naboru (alokacja): 24 000,00 zł.

Ilość osobokursów: 4.

Limit osobokursów w obszarze 4 dla średnich Przedsiębiorstw: 10 osobokursów.

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane do dnia 28.02.2021.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla dużego Przedsiębiorcy: 20 osobokursów.