Przepis na Opiekę2023-08-28T11:32:29+02:00

Przepis na Opiekę

Projekt: Przepis na Opiekę

Poznaj dokładny…

Opis projektu

Odkryj najświeższe…

Aktualności

Zobacz pliki…

Do pobrania

Po prostu…

Napisz do nas

Opis projektu

Odkryj najważniejsze informacje dotyczące projektu Przepis na Opiekę.

Celem projektu jest rozwój w okresie 01.2019-03.2021 r. usług medyczno-opiekuńczych skierowanych do osób niesamodzielnych 60+, z terenu łódzkiego Obszaru Metropolitalnego: m. Łódź, powiat brzeziński, powiat łódzki wschodni, powiat pabianicki, powiat zgierski.

Uczestnicy projektu mogą otrzymać:

 • Świadczenie opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych;
 • Świadczenie w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej;
 • Wsparcie dla rodzin osób niesamodzielnych;
 • Świadczenie teleopieki – zapewnienie osobistej opaski medycznej.

Projekt kierowany jest do:

W obszarze dotyczącym długoterminowej opieki domowej do 40 osób:

 • zamieszkałych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego: m. Łódź, powiat brzeziński, powiat łódzki wschodni, powiat pabianicki, powiat zgierski,
 • powyżej 60 roku życia
 • niesamodzielnych, z wynikiem w skali Barthel poniżej 60 pkt,
 • które nigdy nie skorzystały ze wsparcia tego samego typu z EFS,
 • które nie mają możliwości skorzystania ze świadczeń gwarantowanych w ramach NFZ.

Dodatkowo pierwszeństwo będą miały osoby, które:

 • prowadzą gospodarstwo jednoosobowe (oświadczenie),
 • zamieszkują wspólnie z opiekunem faktycznym aktywnym zawodowo (zaświadczenie),
 • wynik w skali Barthel poniżej 40 pkt,
 • złożą oświadczenie o dochodach poniżej min. socjalnego,
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

W obszarze dotyczącym dziennego domu opieki medycznej do 80 osób:

 • zamieszkałych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego: m. Łódź, powiat brzeziński, powiat łódzki wschodni, powiat pabianicki, powiat zgierski,
 • powyżej 60 roku życia,
 • niesamodzielnych, z wynikiem w skali Barthel w przedziale 40-65 pkt,
 • które w ciągu ostatnich 12 miesięcy odbyły leczenie szpitalne,
 • które nigdy nie skorzystały ze wsparcia tego samego typu z EFS,
 • które nie mają możliwości skorzystania ze świadczeń gwarantowanych w ramach.

Dodatkowo pierwszeństwo będą miały osoby, które:

 • prowadzą gospodarstwo jednoosobowe (oświadczenie),
 • zamieszkują wspólnie z opiekunem faktycznym aktywnym zawodowo (zaświadczenie),
 • złożą oświadczenie o dochodach poniżej min. socjalnego,
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

W obszarze dotyczącym TELEOPIEKI do 500 osób:

 • zamieszkałych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego: m. Łódź, powiat brzeziński, powiat łódzki wschodni, powiat pabianicki, powiat zgierski,
 • powyżej 60 roku życia,
 • niesamodzielnych w min. jednej czynności wg skali Barthel,
 • które nigdy nie skorzystały ze wsparcia tego samego typu z EFS.

Wsparciem objętych zostanie również 120 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Osoba zakwalifikowana do projektu w ramach długoterminowej opieki domowej objęta zostanie przez okres około 12 miesięcy wsparciem w zakresie:

 • pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej4 wizyty/tyg.;
 • wsparcie opiekunów w zakresie funkcji towarzyszenia – śr. 1 wizyta/tyg., ok. 1h/wizyta;
 • opieką i prowadzeniem dietetyka, w zakresie diety osoby niesamodzielnej – śr. 2 wizyta/m-c;
 • zabiegi fizjoterapeutyczne, w tym zapobieganie odleżynom, przykurczom – śr. 4 wizyty/m-c;
 • wsparcie psychologiczne, na rzecz osoby niesamodzielnej – śr. 1 wizyta/m-c.

Wsparciem objęci zostaną również opiekunowie faktyczni w zakresie:

 • przydzielenia opiekunów, którzy będą pełnić rolę opiekunów zastępczych względem opiekunów faktycznych i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w wymiarze 4h/wizytę, 2 wizyty/tydz.

Na każdą z rodzin przewidziano 4 godz. spotkań z psychologiem i 44 godz. zajęć z obszaru:

 • komunikowanie się z osobą starszą,
 • sprawowanie opieki nad osobą starszą w warunkach domowych- aspekty psychologiczne,
 • prawa pacjenta,
 • zachowanie równowagi między potrzebami osoby niesamodzielnej i opiekuna,
 • grupy wsparcia, fora internetowe, organizacje pozarządowe,
 • edukacja w zakresie odpowiedniego żywienia osoby niesamodzielnej.
Dzienny Dom Opieki Medycznej zapewni wsparcie jednocześnie dla 10 osób niesamodzielnych.

Średni czas pobytu wynosić będzie 60 dni roboczych, co będzie ustalane indywidualnie. Wsparciem w ciągu 24 m-cy objętych zostanie łącznie 80 osób niesamodzielnych.

Proponowane wsparcie (opieka pielęgniarska, usprawnienia ruchowe, terapia zajęciowa, stymulacja procesów poznawczych), jego wymiar, diagnozowanie i prowadzenie terapii uczestnika (w oparciu o wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny) określone będzie zgodnie ze standardem DDOM wydanym przez Ministra Zdrowia.

Oprócz świadczeń opieki zdrowotnej zapewnione zostaną również wyżywienie, transport na zajęcia w razie potrzeby, zajęcia dodatkowe edukacyjne, realizowane pomiędzy świadczeniami opieki zdrowotnej.

W ramach DDOM realizowane będą także zajęcia edukacyjne dla opiekunów osób objętych wsparciem. Spotkania organizowane będą w formule 2-godz. spotkań, 3 razy w miesiącu. Zakłada się, że weźmie w nich udział min. 80 opiekunów faktycznych.

Zapewnimy każdemu uczestnikowi opaski medyczne, pozwalające weryfikować jej:

 • podstawowe czynności życiowe (temperatura, tętno);
 • zdarzenia alarmowe (sygnał SOS, upadek, zdjęcie opaski, opuszczenie bezpiecznej lokalizacji);
 • komunikowanie się z centrum i opiekunami.

W razie pogorszenia się stanu zdrowia Centrum zapewni:

 • umówienie wizyty lekarza;
 • zamówienie transportu medycznego;
 • informacje co do dostępności aptek, placówek służby zdrowia.

HRP Care Sp. z o. o.

Projekt realizowany jest od 01.11.2018 do 31.03.2021.

Wartość projektu: 4 035 051,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 631 545,90 zł

Harmonogram

Prosimy o regularne zapoznawanie się z informacjami na naszej stronie internetowej.

Celem projektu jest rozwój w okresie 01.2019-03.2021 r. usług medyczno-opiekuńczych skierowanych do osób niesamodzielnych 60+, z terenu łódzkiego Obszaru Metropolitalnego: m. Łódź, powiat brzeziński, powiat łódzki wschodni, powiat pabianicki, powiat zgierski.

Uczestnicy projektu mogą otrzymać:

 • Świadczenie opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych;
 • Świadczenie w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej;
 • Wsparcie dla rodzin osób niesamodzielnych;
 • Świadczenie teleopieki – zapewnienie osobistej opaski medycznej.

Rekrutacja w obszarze Dziennego Domu Opieki Medycznej prowadzona będzie od 02.2019 (10 osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych) i cyklicznie po zwolnieniu się miejsc.

Uruchomienie Dziennego Domu Opieki Medycznej planowane jest na 01.03.2019.

Rekrutacja w obszarze teleopieki prowadzona będzie na bieżąco w okresie 01.2019-12.2020.

Aktualności projektowe

Zobacz najświeższe informacje dotyczące projektu Przepis na Opiekę.

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Długoterminowa opieka domowa

Dzienny dom opieki medycznej

Teleopieka

Dane kontaktowe

HRP Care Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź
+48 502 080 893 / +48 42 207 22 00
biuro@hrp.com.pl
Pon-Pt: 9:00-15:00