Przepis na Rozwój –
rozpędzamy kompetencje w branży moto

Projekt: Przepis na Rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży moto

Poznaj
dokładny

Opis projektu

Pytania i odpowiedzi

FAQ

Odkryj
najbliższe

Terminy rekrutacji

Zobacz
pliki

Do pobrania

Kliknij i
zaloguj się

Do systemu

Opis projektu

Odkryj garść istotnych informacji o projekcie Przepis na Rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży moto

Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach; nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18.

01.07.2020 – 30.09.2023

Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego z 72 Przedsiębiorstw z sektora przemysłu motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez min. 90% z 748 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do czerwca 2022 roku. Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw objętych działaniami rozwojowymi.

Projekt skierowany do Przedsiębiorców  i pracowników Przedsiębiorstw z mikro, małych, średnich i 40% dużych (z wyłączeniem kodu PKD G.45) Przedsiębiorstw, które prowadzą lub planują prowadzić (co potwierdza rozpoczęta procedura wpisu kodu PKD do CEiDG/KRS) działalność w ramach sektora motoryzacji z uwzględnieniem elektromobilności.

Wsparcie udzielane jest na określone obszary tematyczne wynikające z rekomendacji Rady ds. Kompetencji w Sektorze Motoryzacji z uwzględnieniem Elektromobilności Zał. nr 3  oraz Zał. nr 11 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa :

 • Mentor w branży motoryzacyjnej,
 • Instruktor praktycznej nauki zawodu,
 • Utrzymanie ruchu,
 • Operator CNC,
 • Lakiernictwo (lakiernik),
 • Operator linii montażowej/produkcyjnej,
 • Specjalista ds. Planowania gospodarki materiałowej,
 • Technologia produkcji/oprzyrządowania (Technolog produkcji/oprzyrządowania),
 • Obsługa Projektów B+R,
 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D,
 • Projektowanie i rozwój projektu,
 • Szlifierz narzędziowy
 • Utrzymanie ruchu – moduł 1 – Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7
 • Utrzymanie ruchu – moduł 2 – Budowa i obsługa elementów i układów hydrauliki siłowej
 • Utrzymanie ruchu – moduł 3 – Programowanie robotów przemysłowych – poziom podstawowy
 • Utrzymanie ruchu – moduł 4 – Wprowadzenie do automatyki przemysłowej i sterowania
 • Utrzymanie ruchu – moduł 5 – integracja robota przemysłowego ze sterownikiem PLC
 • Utrzymanie ruchu – moduł 6 – Sensoryka w aplikacjach przemysłowych
 • Utrzymanie ruchu – moduł 7 – Podstawy techniki napędowej
 • Utrzymanie ruchu – moduł 8 – Podstawy pneumatyki przemysłowej
 • Utrzymanie ruchu – moduł 9 – Elektropneumatyka przemysłowa
 • Kurs spawania metodą TIG 141 blach i rur spoinami pachwinowymi
 • Kurs spawania metodą MIG 131 blach i rur spoinami pachwinowymi
 • Kurs spawania metodą MMA 111 blach i rur spoinami pachwinowymi
 • Operator wózków jezdniowych z egzaminem UDT
 • Szkolenie z zakresu sieci przemysłowych Profinet, Profibus
 • Programowanie robotów przemysłowych – poziom zaawansowany
 • Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych z uprawnieniami SEP do 1 kV
 • Budowa, naprawa, eksploatacja pojazdów hybrydowych
 • Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów
 • Blacharz samochodowy
 • Lakiernik samochodowy
 • Obsługa urządzeń diagnostycznych do diagnostyki komputerowej samochodów osobowych i ciężarowych
 • Elektromobilność – wykonywanie raportów, budowa i obsługa stacji ładowania pojazdów elektrycznych
 • Lean & Six Sigma – yellow belt – Standard ISO18404/ISO13053
 • Lean & Six Sigma – green belt – Standard ISO18404/13053
 • Projektowanie procesów wytwórczych – Programista CAM
 • Ekspert ds. Cyberbezpieczeństwa
 • Efektywna komunikacja w grupie
 • Skuteczne działanie w pracy
 • Autoprezentacja
 • Regulacje prawne w zakresie elektromobilności
 • Zarządzanie flotą pojazdów współdzielonych
 • Budowa i specyfika pojazdów elektrycznych i hybrydowych
 • Budowa i specyfika magazynów energii
 • Systemy ładowania aut wodorem
 • Systemy Smart
 • Zagadnienia dot. wykorzystania atutów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego we wdrażaniu rozwiązań biznesowych, związanych z wdrożeniami eMobility na rzecz jednostek samorządowych (JST)
 • Zarządzanie pracownikiem na hali produkcyjnej
 • MOTYWACJA w organizacji LEAN
 • Narzędzia doskonalenia produkcji – LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA
 • Adaptacja nowych pracowników w firmie motoryzacyjnej
 • Akademia Przywództwa w Branży Motoryzacyjnej – awans na szefa (Moduł 1)
 • Akademia Przywództwa w Branży Motoryzacyjnej – Podstawy Przywództwa (Moduł 2)
 • Akademia Przywództwa w Branży Motoryzacyjnej – Budowanie i Rozwijanie Zespołu (Moduł 3)
 • Akademia Przywództwa w Branży Motoryzacyjnej – Komunikacja + Rozwiązywanie Konfliktów (Moduł 4)
 • Akademia Przywództwa w Branży Motoryzacyjnej – Zarządzanie zmianą (Moduł 5)
 • Outsourcing w organizacji moduł 1
 • Outsourcing w organizacji moduł 2
 • BHP – Zarządzanie bezpieczeństwem a stali podwykonawcy w zakładach przemysłowych
 • Programowanie i diagnostyka sterowników PLC – Diagnostyka PLC
 • Uprawnienia do obsługi i konserwacji UDT – Uprawnienia do obsługi i naprawy urządzań pod dozorem UDT
 • Programowanie i obsługa sterowników zgrzewania (ARO Adaptive)
 • Systemy nadzoru produkcji, komunikacja, programowanie i diagnoza (Profisafe + diagnostics)
 • S7 Graph
 • Inverters – SEW, Sinamic, Danfos – Przetworniki częstotliwości – instalowane w różnych urządzeniach i różnych producentów
 • Diagnostyka wibracji elementów urządzeń – Technika drgań
 • Prawo jazdy kat. C+E (>3,5t)
 • Obsługa urządzenia (interface) do diagnostyki OBD (np. PSA TIS)
 • Big Data – Analiza dużych ilości danych
 • Operator wózka widłowego- UDT certyfikacja (wymagana prawnie)
 • Operator suwnicy
 • Zarządzanie serwisem blacharsko-lakierniczym
 • System zarządzania produkcją MES
 • Przygotowanie procesów produkcji z zastosowaniem systemów CAD
 • Obsługa systemów i programów do zarządzania narzędziami
 • Pojazdy elektryczne i hybrydowe – technologia, eksploatacja i infrastruktura
 • Diagnosta samochodowy

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych (szkolenie lub doradztwo) wybranych z Bazy Usług Rozwojowych, dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, bądź też spoza BUR.

W projekcie ustalono limity w postaci maksymalnej liczby osób (Pracowników), które może przeszkolić Przedsiębiorstwo przez cały okres trwania projektu:

 • mikro Przedsiębiorstwo – 6 osób,
 • małe Przedsiębiorstwo- 10 osób,
 • średnie Przedsiębiorstwo – 14 osób
 • duże Przedsiębiorstwo- 18 osób.

1. Mentor w branży motoryzacyjnej
Absolwent szkolenia będzie wykwalifikowanym doradcą, będącym w stanie dokonać
trafnej analizy potrzeb rynkowych organizacji działających w branży motoryzacyjnej.
Nabyta wiedza pozwoli mu przeprowadzić diagnozę zapotrzebowania szkoleniowego,
opracować potrzebne materiały, dobrać metodykę, jak również ocenić efekty
końcowe w zakresie przyswojenia przez kursantów nowych informacji i umiejętności.
Mentor w branży motoryzacyjnej będzie w stanie pomóc organizacji w podniesieniu
poziomu motywacji jej członków poprzez optymalne rozplanowanie ich ścieżek
kariery. Z punktu widzenia organizacji posiadanie takiej osoby w swoich strukturach
jest niezwykle pożądane, ponieważ obecna sytuacja na rynku pracy sprawia, że
pozyskanie, wyszkolenie oraz utrzymanie wykfalifikowanego pracownika jest jednym
z największych wyzwań z jakim mierzą się firmy w sektorze motoryzacyjnym.

2. Instruktor praktycznej nauki zawodu
Absolwenci szkolenia będą pełnić opiekę nad pracownikami rozpoczynającymi swoją
zawodową przygodę z branżą motoryzacyjną oraz uczniami odbywającymi
praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy. Poprzez nabyte kompetencje nie tylko
będą w stanie określić zasady organizacji praktycznej nauki zawodu, lecz także
wystąpić w roli instruktora realizującego zadania dydaktyczne i wychowawcze.
Poprzez umiejętność określania potrzeb, jak również poprawnego dobierania
perspektyw i ścieżek rozwojowych, absolwenci szkolenia będą wspomagać osoby
młode lub przekwalifikowujące się w skutecznej realizacji celów zawodowych. Rola
instruktora praktycznej nauki zawodu w organizacji jest niezwykle istotna ze względu
na duże zapotrzebowanie firm z branży motoryzacyjnej na nisko oraz wysoko
wykfalifikowanych pracowników, od stanowisk o charakterze czeladniczym do funkcji
specjalistycznych i kierowniczych. Klarowne wyznaczenie ścieżki rozwoju
zawodowego jest jednym z elementów pozwalających na zatrzymanie
utalentowanych i ambitnych pracowników w organizacji.

3. Utrzymanie ruchu (specjalista utrzymania ruchu)
Szkolenia skierowane są do operatorów maszyn oraz osób zatrudnionych w działach
produkcyjnych, jak również pracowników wykonujących podstawowe czynności z
zakresu naprawy i utrzymania urządzeń. Za sprawą uczestnictwa w programie
kursanci poszerzą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu montażu, instalacji,
programowania, obsługi oraz poprawnej konserwacji maszyn wykorzystywanych w
branży motoryzacyjnej. Szkolenie obejmuje zarówno zagadnienia związane z
przygotowaniem do pracy oraz bieżącą obsługą maszyn i ich diagnostyką, jak również
umiejętnością naprawy urządzeń zarówno w zakresie mechanicznym, jak i
elektronicznym. Kursanci nauczą się również efektywnej interpretacji danych oraz
dokumentacji inżynieryjnej, w celu poprawnej realizacji zadań w obrębie
wykorzystania dostępnej infrastruktury technicznej, w zakresie automatyzacji i
robotyki (w tym mikrobiotyki).

4. Operator CNC (w zakresie tworzenia narzędzi i matryc)
Szkolenia skierowane są do osób wykonujących podstawowe czynności z zakresu
obróbki materiałów (tokarze, frezerzy, ślusarze) w działach produkcyjnych. W ramach
szkolenia nabywają oni kompetencje w zakresie obsługi i konserwacji maszyn oraz
projektowania i wykonywania systemów bazowania elementów do obróbki. Program
szkolenia obejmuje również zagadnienia związane z wykształceniem zdolności
stawiania trafnych ocen i diagnoz pod kątem optymalizacji obróbki CNC, a także
wykorzystania umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
(ICT) w procesach produkcyjnych. Wszystko to w celu planowania produkcji
odpowiadającej wymaganym specyfikacjom, parametrom i terminom w kontekście
poprawy efektywności i rentowności całego procesu. Absolwent kursu będzie więc w
stanie zidentyfikować potrzeby produkcyjne w organizacji, a dalej poprawnie
skalkulować koszty pracy, by optymalnie wykorzystać dostępne zasoby w celu
poprawy funkcjonowania cyklów produkcyjnych.

5. Lakiernictwo (lakiernik)
Szkolenia skierowane są do osób wykonujących podstawowe czynności związane z
przygotowaniem detali do procesu lakierowania, a także osób chcących znaleźć
zatrudnienie w zakładach naprawczych pojazdów samochodowych. W ramach zajęć
uczestnicy nabywają kompetencje w zakresie przygotowania powierzchni
materiałów, które mają być poddane obróbce oraz opracowania powłok lakierniczych
pod kątem doboru koloru, lepkości oraz wykonania stosownych pomiarów.
Absolwenci kursu będą w stanie dokonać diagnozy ustawień urządzeń
wykańczających, nanieść powłoki zgodnie z przewidzianą techniką oraz
zdefiniowanymi procedurami operacyjnymi, a następnie zweryfikować zgodność
obrabianych elementów z wymaganymi właściwościami i specyfikacją części.
Szkolenie obejmuje także procedury usuwania odpadów i nadmiaru materiałów
zgodnie z wytycznymi organizacyjnymi i prawnymi, a także a zasady bezpiecznej
pracy zgodnie z przepisami.

6. Operator linii montażowej/produkcyjnej
Szkolenia skierowane są do osób zatrudnionych na stanowiskach niewymagających
kwalifikacji technicznych i zostały opracowane w celu podniesienia umiejętności
zawodowych tej grupy pracowników. Absolwenci szkolenia zdobędą wiedzę
praktyczną z zakresu: różnorodnych technologii stosowanych w procesach
produkcyjnych, prawidłowego posługiwania się dokumentacją technologiczną oraz
odpowiedniego doboru narzędzi, metod i technik montażu w zależności od
wykonywanej pracy operatorskiej. Osoba, która zakończyła kurs, będzie więc w stanie
stosować odpowiednie metody i techniki montażu różnych części składowych w ich
prawidłowych położeniach, sprawdzać gotowe jednostki montażowe w celu
upewnienia się, że wszystkie operacje zostały zakończone oraz że produkt końcowy
spełnia wymagane specyfikacje, a także poprawnie wykorzystywać dostępne w
zakładzie urządzenia i narzędzia, w tym dbać o ich odpowiedni stan techniczny.

7. Specjalista ds. planowania gospodarki materiałowej
Absolwent szkolenia zdobędzie umiejętności związane z opracowaniem i koordynacją
planów zarządzania oraz prognozowaniem zapotrzebowania na materiały do celów
produkcyjnych. Nabyta wiedza pozwoli mu prawidłowo określać wskaźniki
przedstawiające efektywność przepływu materiałów, a także optymalnie zarządzać
łańcuchami dostaw w celu zminimalizowania kosztów magazynowania, przeładunku
i logistyki (w tym także identyfikować tzw. wąskie gardła lub miejsca nieefektywnego
gospodarowania zasobami). Osoba obejmująca stanowisko specjalisty ds. planowania
gospodarki materiałowej jest w stanie efektywnie określać zasady rachunkowości
finansowej w celu poprawy kluczowych wskaźników realizacji projektu. Umiejętności
z zakresu opracowywania strategii komunikacji w łańcuchach dostaw, jak również
skutecznego zarządzania relacjami z dostawcami w celu pozyskania zasobów
zgodnie z przewidywanym cyklem produkcyjnym, nabierają szczególnej wartości w
dobie zachwiania przepływów strategicznych na rynkach światowych.

8. Technolog produkcji/oprzyrządowania
Szkolenia skierowane są do osób wykonujących lub nadzorujących pracę w zakresie
obsługi maszyn i urządzeń oraz posiadających wykształcenie wyższe techniczne, a
także znajomość rysunku technicznego, podstaw technologii obróbczych, technik
pomiarowych oraz obsługujących komputer na poziomie dobrym. W ramach zajęć
dydaktycznych kursanci nabędą kompetencje między innymi w zakresie
projektowania wielomateriałowego, tworzenia dokumentacji 2D oraz modeli
3D wyrobów, a także oprzyrządowania produkcyjnego. Absolwenci szkolenia będą
również w stanie projektować: narzędzia do optymalizacji procesów produkcyjnych,
układy mechaniczne i mechatroniczne stosowane w oprzyrządowaniu i narzędziach
produkcyjnych, jak również obudowy, mocowania, konstrukcje powierzchowne,
nośne oraz detale z materiałów o różnych właściwościach. Optymalizacja procesów
technologicznych będzie przez nich dokonywana z wykorzystaniem
zaawansowanego oprogramowania komputerowego.

9. Obsługa projektów B+R
Szkolenia skierowane są do osób obsługujących narzędzie CAD w stopniu
zaawansowanym, posiadających wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe, jak
również doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia dokumentacji
technologicznej/produkcyjnej oraz minimum 3-letni staż pracy. Absolwent szkolenia
nabędzie kompetencje w zakresie organizacji, koordynacji oraz nadzoru
procesów projektowania i wytwarzania wyrobów/usług z wykorzystaniem znajomości
zaawansowanych procesów wytwarzania stosowanych w branży motoryzacyjnej.
Kursant zdobędzie wiedzę z zakresu organizacji, koordynacji i nadzoru procesu
projektowania i wytwarzania, dzięki czemu będzie w stanie rozwijać produkty od fazy
koncepcyjnej, do ich uruchomienia w tzw. serii, a także skutecznie monitorować
koszty, terminy oraz jakość rozwijanych projektów. Szkolenie obejmuje także
przygotowywanie dokumentacji produkcyjnej oraz technologicznej niezbędnej do
sporządzania ofert, jak również planowanie łańcuchów dostaw i prac koncepcyjnych
w oparciu o trendy rynkowe i potrzeby konsumentów.

10. Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
Absolwent szkolenia uzyska kwalifikacje zawodowe pozwalające mu na dobieranie
technologii i parametrów dla druku 3D, a także przygotowanie modeli CAD 3D na
potrzeby wytwarzanych obiektów. Kursant zdobędzie umiejętności techniczne z
zakresu przygotowania drukarki 3D do druku, poprawnej obsługi urządzenia, a także
weryfikacji efektywności całego procesu drukowania. Po zakończeniu szkolenia
będzie on w stanie właściwie wykorzystać oprogramowanie i sprzęt komputerowy do
przygotowania oraz wykonywania druku 3D, wykorzystując do tego wiedzę z zakresu
materiałoznawstwa, a także postępując zgodnie z instrukcjami i procedurami, jak
również stosując odpowiednie techniki drukowania różnych składników.
Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D to kompetencja, która nabiera na
wartości wraz z rosnącym rozwojem technologicznym i dostępnością tego rodzaju
usług na rynku.

11. Projektowanie i rozwój produktu
Szkolenia skierowane są do osób posiadających minimum średnie techniczne
wykształcenie kierunkowe, co najmniej 3-letni staż pracy, a także doświadczenie
zawodowe w zakresie tworzenia dokumentacji technologicznej i produkcyjnej.
Wymagana jest także znajomość narzędzia CAD. Absolwent szkolenia uzyska
kwalifikacje zawodowe pozwalające na budowę modeli lub prototypów przyszłych
produktów, przeprowadzanie niezbędnych prac doświadczalno-laboratoryjnych, a
także opracowanie dokumentacji do produkcji seryjnej wraz z harmonogramem prac
z zakresu TPP (techniczne przygotowanie produkcji) nowego produktu. Będzie też w
stanie wytworzyć serię próbną, przeprowadzić badania prototypu oraz wspomóc
nadzorczo rozruch produkcji.

12. Szlifierz narzędziowy
Szkolenia skierowane do osób pracujących w branży motoryzacyjnej, które są
zatrudnione na stanowiskach niewymagających kwalifikacji technicznych. Absolwent
szkolenia uzyska wiedzę i umiejętności pozwalające mu na: wykonywanie pracy na
szlifierkach ogólnego przeznaczenia oraz specjalnych – w tym m.in. do wałków
kłowych uniwersalnych, produkcyjnych i bezkłowych, do otworów uniwersalnych,
produkcyjnych, obiegowych i bezuchwytowych, a także do płaszczyzn oraz gwintów.
Będzie też w stanie podjąć się wykonywania czynności na innych obrabiarkach
uniwersalnych skrawających, tj. tokarkach, frezarkach, wytaczarkach, co znacznie
poszerzy jego zakres umiejętności i kompetencji. Kursant nabędzie również wiedzę z
zakresu kontroli/korekty pracy urządzeń i maszyn, a także ostrzenia i regeneracji
narzędzi oraz wykonywania zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji
stanowiskowej.

Korzyści ze szkoleń w obszarach

Absolwent szkolenia będzie wykwalifikowanym doradcą, będącym w stanie dokonać trafnej analizy potrzeb rynkowych organizacji działających w branży motoryzacyjnej. Nabyta wiedza pozwoli mu przeprowadzić diagnozę zapotrzebowania szkoleniowego, opracować potrzebne materiały, dobrać metodykę, jak również ocenić efekty końcowe w zakresie przyswojenia przez kursantów nowych informacji i umiejętności. Mentor w branży motoryzacyjnej będzie w stanie pomóc organizacji w podniesieniu poziomu motywacji jej członków poprzez optymalne rozplanowanie ich ścieżek kariery. Z punktu widzenia organizacji posiadanie takiej osoby w swoich strukturach jest niezwykle pożądane, ponieważ obecna sytuacja na rynku pracy sprawia, że pozyskanie, wyszkolenie oraz utrzymanie wykfalifikowanego pracownika jest jednym z największych wyzwań z jakim mierzą się firmy w sektorze motoryzacyjnym.

Absolwenci szkolenia będą pełnić opiekę nad pracownikami rozpoczynającymi swoją zawodową przygodę z branżą motoryzacyjną oraz uczniami odbywającymi praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy. Poprzez nabyte kompetencje nie tylko będą w stanie określić zasady organizacji praktycznej nauki zawodu, lecz także wystąpić w roli instruktora realizującego zadania dydaktyczne i wychowawcze. Poprzez umiejętność określania potrzeb, jak również poprawnego dobierania perspektyw i ścieżek rozwojowych, absolwenci szkolenia będą wspomagać osoby młode lub przekwalifikowujące się w skutecznej realizacji celów zawodowych. Rola instruktora praktycznej nauki zawodu w organizacji jest niezwykle istotna ze względu na duże zapotrzebowanie firm z branży motoryzacyjnej na nisko oraz wysoko wykfalifikowanych pracowników, od stanowisk o charakterze czeladniczym do funkcji specjalistycznych i kierowniczych. Klarowne wyznaczenie ścieżki rozwoju zawodowego jest jednym z elementów pozwalających na zatrzymanie utalentowanych i ambitnych pracowników w organizacji.

Szkolenia skierowane są do operatorów maszyn oraz osób zatrudnionych w działach produkcyjnych, jak również pracowników wykonujących podstawowe czynności z zakresu naprawy i utrzymania urządzeń. Za sprawą uczestnictwa w programie kursanci poszerzą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu montażu, instalacji, programowania, obsługi oraz poprawnej konserwacji maszyn wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej. Szkolenie obejmuje zarówno zagadnienia związane z przygotowaniem do pracy oraz bieżącą obsługą maszyn i ich diagnostyką, jak również umiejętnością naprawy urządzeń zarówno w zakresie mechanicznym, jak i elektronicznym. Kursanci nauczą się również efektywnej interpretacji danych oraz dokumentacji inżynieryjnej, w celu poprawnej realizacji zadań w obrębie wykorzystania dostępnej infrastruktury technicznej, w zakresie automatyzacji i robotyki (w tym mikrobiotyki).

Szkolenia skierowane są do osób wykonujących podstawowe czynności z zakresu obróbki materiałów (tokarze, frezerzy, ślusarze) w działach produkcyjnych. W ramach szkolenia nabywają oni kompetencje w zakresie obsługi i konserwacji maszyn oraz projektowania i wykonywania systemów bazowania elementów do obróbki. Program szkolenia obejmuje również zagadnienia związane z wykształceniem zdolności stawiania trafnych ocen i diagnoz pod kątem optymalizacji obróbki CNC, a także wykorzystania umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w procesach produkcyjnych. Wszystko to w celu planowania produkcji odpowiadającej wymaganym specyfikacjom, parametrom i terminom w kontekście poprawy efektywności i rentowności całego procesu. Absolwent kursu będzie więc w stanie zidentyfikować potrzeby produkcyjne w organizacji, a dalej poprawnie skalkulować koszty pracy, by optymalnie wykorzystać dostępne zasoby w celu poprawy funkcjonowania cyklów produkcyjnych.

Szkolenia skierowane są do osób wykonujących podstawowe czynności związane z przygotowaniem detali do procesu lakierowania, a także osób chcących znaleźć zatrudnienie w zakładach naprawczych pojazdów samochodowych. W ramach zajęć uczestnicy nabywają kompetencje w zakresie przygotowania powierzchni materiałów, które mają być poddane obróbce oraz opracowania powłok lakierniczych pod kątem doboru koloru, lepkości oraz wykonania stosownych pomiarów. Absolwenci kursu będą w stanie dokonać diagnozy ustawień urządzeń wykańczających, nanieść powłoki zgodnie z przewidzianą techniką oraz zdefiniowanymi procedurami operacyjnymi, a następnie zweryfikować zgodność obrabianych elementów z wymaganymi właściwościami i specyfikacją części. Szkolenie obejmuje także procedury usuwania odpadów i nadmiaru materiałów zgodnie z wytycznymi organizacyjnymi i prawnymi, a także a zasady bezpiecznej pracy zgodnie z przepisami.
Szkolenia skierowane są do osób zatrudnionych na stanowiskach niewymagających kwalifikacji technicznych i zostały opracowane w celu podniesienia umiejętności zawodowych tej grupy pracowników. Absolwenci szkolenia zdobędą wiedzę praktyczną z zakresu: różnorodnych technologii stosowanych w procesach produkcyjnych, prawidłowego posługiwania się dokumentacją technologiczną oraz odpowiedniego doboru narzędzi, metod i technik montażu w
zależności od wykonywanej pracy operatorskiej. Osoba, która zakończyła kurs, będzie więc w stanie stosować odpowiednie metody i techniki montażu różnych części składowych w ich prawidłowych położeniach, sprawdzać gotowe jednostki montażowe w celu upewnienia się, że wszystkie operacje zostały zakończone oraz że produkt końcowy spełnia wymagane specyfikacje, a także poprawnie wykorzystywać dostępne w zakładzie urządzenia i narzędzia, w tym dbać o ich odpowiedni stan techniczny.

Absolwent szkolenia będzie wykwalifikowanym doradcą, będącym w stanie dokonać trafnej analizy potrzeb rynkowych organizacji działających w branży motoryzacyjnej. Nabyta wiedza pozwoli mu przeprowadzić diagnozę zapotrzebowania szkoleniowego, opracować potrzebne materiały, dobrać metodykę, jak również ocenić efekty końcowe w zakresie przyswojenia przez kursantów nowych informacji i umiejętności. Mentor w branży motoryzacyjnej będzie w stanie pomóc organizacji w podniesieniu poziomu motywacji jej członków poprzez optymalne rozplanowanie ich ścieżek kariery. Z punktu widzenia organizacji posiadanie takiej osoby w swoich strukturach jest niezwykle pożądane, ponieważ obecna sytuacja na rynku pracy sprawia, że pozyskanie, wyszkolenie oraz utrzymanie wykfalifikowanego pracownika jest jednym z największych wyzwań z jakim mierzą się firmy w sektorze motoryzacyjnym.

Absolwenci szkolenia będą pełnić opiekę nad pracownikami rozpoczynającymi swoją zawodową przygodę z branżą motoryzacyjną oraz uczniami odbywającymi praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy. Poprzez nabyte kompetencje nie tylko będą w stanie określić zasady organizacji praktycznej nauki zawodu, lecz także wystąpić w roli instruktora realizującego zadania dydaktyczne i wychowawcze. Poprzez umiejętność określania potrzeb, jak również poprawnego dobierania perspektyw i ścieżek rozwojowych, absolwenci szkolenia będą wspomagać osoby młode lub przekwalifikowujące się w skutecznej realizacji celów zawodowych. Rola instruktora praktycznej nauki zawodu w organizacji jest niezwykle istotna ze względu na duże zapotrzebowanie firm z branży motoryzacyjnej na nisko oraz wysoko wykfalifikowanych pracowników, od stanowisk o charakterze czeladniczym do funkcji specjalistycznych i kierowniczych. Klarowne wyznaczenie ścieżki rozwoju zawodowego jest jednym z elementów pozwalających na zatrzymanie utalentowanych i ambitnych pracowników w organizacji.

Szkolenia skierowane są do operatorów maszyn oraz osób zatrudnionych w działach produkcyjnych, jak również pracowników wykonujących podstawowe czynności z zakresu naprawy i utrzymania urządzeń. Za sprawą uczestnictwa w programie kursanci poszerzą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu montażu, instalacji, programowania, obsługi oraz poprawnej konserwacji maszyn wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej. Szkolenie obejmuje zarówno zagadnienia związane z przygotowaniem do pracy oraz bieżącą obsługą maszyn i ich diagnostyką, jak również umiejętnością naprawy urządzeń zarówno w zakresie mechanicznym, jak i elektronicznym. Kursanci nauczą się również efektywnej interpretacji danych oraz dokumentacji inżynieryjnej, w celu poprawnej realizacji zadań w obrębie wykorzystania dostępnej infrastruktury technicznej, w zakresie automatyzacji i robotyki (w tym mikrobiotyki).

Szkolenia skierowane są do osób wykonujących podstawowe czynności z zakresu obróbki materiałów (tokarze, frezerzy, ślusarze) w działach produkcyjnych. W ramach szkolenia nabywają oni kompetencje w zakresie obsługi i konserwacji maszyn oraz projektowania i wykonywania systemów bazowania elementów do obróbki. Program szkolenia obejmuje również zagadnienia związane z wykształceniem zdolności stawiania trafnych ocen i diagnoz pod kątem optymalizacji obróbki CNC, a także wykorzystania umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w procesach produkcyjnych. Wszystko to w celu planowania produkcji odpowiadającej wymaganym specyfikacjom, parametrom i terminom w kontekście poprawy efektywności i rentowności całego procesu. Absolwent kursu będzie więc w stanie zidentyfikować potrzeby produkcyjne w organizacji, a dalej poprawnie skalkulować koszty pracy, by optymalnie wykorzystać dostępne zasoby w celu poprawy funkcjonowania cyklów produkcyjnych.

Szkolenia skierowane są do osób wykonujących podstawowe czynności związane z przygotowaniem detali do procesu lakierowania, a także osób chcących znaleźć zatrudnienie w zakładach naprawczych pojazdów samochodowych. W ramach zajęć uczestnicy nabywają kompetencje w zakresie przygotowania powierzchni materiałów, które mają być poddane obróbce oraz opracowania powłok lakierniczych pod kątem doboru koloru, lepkości oraz wykonania stosownych pomiarów. Absolwenci kursu będą w stanie dokonać diagnozy ustawień urządzeń wykańczających, nanieść powłoki zgodnie z przewidzianą techniką oraz zdefiniowanymi procedurami operacyjnymi, a następnie zweryfikować zgodność obrabianych elementów z wymaganymi właściwościami i specyfikacją części. Szkolenie obejmuje także procedury usuwania odpadów i nadmiaru materiałów zgodnie z wytycznymi organizacyjnymi i prawnymi, a także a zasady bezpiecznej pracy zgodnie z przepisami.
Szkolenia skierowane są do osób zatrudnionych na stanowiskach niewymagających kwalifikacji technicznych i zostały opracowane w celu podniesienia umiejętności zawodowych tej grupy pracowników. Absolwenci szkolenia zdobędą wiedzę praktyczną z zakresu: różnorodnych technologii stosowanych w procesach produkcyjnych, prawidłowego posługiwania się dokumentacją technologiczną oraz odpowiedniego doboru narzędzi, metod i technik montażu w
zależności od wykonywanej pracy operatorskiej. Osoba, która zakończyła kurs, będzie więc w stanie stosować odpowiednie metody i techniki montażu różnych części składowych w ich prawidłowych położeniach, sprawdzać gotowe jednostki montażowe w celu upewnienia się, że wszystkie operacje zostały zakończone oraz że produkt końcowy spełnia wymagane specyfikacje, a także poprawnie wykorzystywać dostępne w zakładzie urządzenia i narzędzia, w tym dbać o ich odpowiedni stan techniczny.

Pytania i odpowiedzi

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Aby wziąć udział w projekcie należy wykonać trzy kroki: