Szanowni Państwo,

Informujemy, że zostały określone terminy najbliższych naborów w projekcie: Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę 2:

Będą to nabory dedykowane w zależności od obszaru oraz wielkości Przedsiębiorstwa.

Ponadto Przedsiębiorstwo nie może delegować do udziału w projekcie pracowników, którzy uczestniczyli lub uczestniczą w usługach rozwojowych realizowanych w ramach przedmiotowego konkursu Kompetencje dla sektorów (nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20.) oraz konkursu Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji (nr POWR.02.21.00-IP.O9-00-004/18).

Priorytetowo będą rozpatrywane wnioski, w których Przedsiębiorcy delegować na usługi szkoleniowe będą kobiety oraz osoby niepełnosprawne lub posiadać PKD 13, 14, 15 jako główne.

Przedsiębiorstwo, które oświadczy, że wydeleguje do udziału w projekcie osobę niepełnosprawną będzie zobligowany po podpisaniu umowy do potwierdzenia spełnienia warunku priorytetowego rozpatrywania wniosku poprzez okazanie stosownego dokumentu, tj. orzeczenia o niepełnosprawności delegowanego pracownika.

Spełnienie pozostałych parametrów przy określaniu priorytetu będą weryfikowane przez Operatora na podstawie dokumentów rejestrowych Przedsiębiorstwa oraz załączników osobowych osób delegowanych na usługi rozwojowe.

Podanie nieprawdziwych danych we wniosku o umowę zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa skutkować będzie uznaniem usług  za niekwalifikowane i brakiem refundacji.

Przypominamy, że przed wypełnieniem Wniosku o Umowę składający go Podmiot jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa oraz z załącznikami. Przystąpienie Przedsiębiorcy do danego naboru jest równoznaczne z zaakceptowaniem ww.  Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa.

Przypominamy, że składając wniosek Przedsiębiorca aplikuje o określoną liczbę osobokursów z zachowaniem limitów dla określonej wielkości Przedsiębiorstwa określonych poniżej:

 • mikro przedsiębiorstwo – limit 3 osobokursów,
 • małe przedsiębiorstwo – limit 3 osobokursów,
 • średnie przedsiębiorstwo – limit 3 osobokursów,
 • duże przedsiębiorstwo – limit 6 osobokursów.

Poniżej przedstawiamy wszystkie szczegóły, prosimy o zapoznanie się z nimi i aplikowanie o dofinansowanie we właściwym naborze.

Nabory:

Nabór 1 dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw

28.07.2021 r., godzina: 8:00 (max. koszt usługi z obszaru 6 205,00 PLN):

Obszar: Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych.

 • kwota naboru (alokacja): 18 615,00 zł.
 • liczba osobokursów: 3.

Nabór 2 dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw

28.07.2021 r. (max. koszt usługi z każdego obszaru 10 800,00 PLN):

Obszar: Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin;

Obszar: A. Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży lub B. Konstruowanie szablonów obuwniczych;

Obszar: A. Wytwarzanie odzieży miarowej damskie lub B. Wytwarzanie obuwia na miarę;

Obszar: Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin.

 • Kwota naboru (alokacja): 194 400,00 zł.
 • Liczba osobokursów: 18.

Nabór 3 dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw

28.07.2021 r., godzina: 8:00 (max. koszt usługi z każdego obszaru 5 700,00 PLN):

Obszar: Doradzanie klientowi i sprzedawanie obuwia lub odzieży krótkoseryjnej i luksusowej typu made to measure (MTM);

Obszar: Doradzanie klientowi i sprzedawanie odzieży krótkoseryjnej i luksusowej typu made to measure (MTM);

Obszar: A. Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej lub B. Kontrola jakości w branży obuwniczej;

Obszar: A. Opracowywanie dokumentacji technologicznej do produkcji odzieży lub B. Opracowanie dokumentacji technologicznej do produkcji obuwia;

Obszar: Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży.

 • Kwota naboru (alokacja): 102 600,00 zł.
 • Liczba osobokursów: 18.

Nabór 4 dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw

28.07.2021 r., godzina: 8:00 (max. koszt usługi z każdego obszaru 3 500,00 PLN):

Obszar: Nowe modele biznesowe – dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług, szukanie nowych nabywców dóbr;

Obszar: Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii.

 • Kwota naboru (alokacja): 63 000,00 zł.
 • Liczba osobokursów: 18.

Nabór 5 dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw

28.07.2021 r., godzina: 8:00 (max. koszt usługi z każdego obszaru 4 500,00 PLN):

Obszar: Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce;

Obszar: Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii;

Obszar: Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej;

Obszar: Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii.

 • Kwota naboru (alokacja): 108 000,00 zł.
 • Liczba osobokursów: 24.

Nabór 6 dla dużych Przedsiębiorstw

29.07.2021 r., godzina: 8:00 (max. koszt usługi z obszaru 6 205,00 PLN):

Obszar: Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych.

 • Kwota naboru (alokacja): 37 230,00 zł.
 • Liczba osobokursów: 6.

Nabór 7 dla dużych Przedsiębiorstw

29.07.2021 r., godzina: 8:00 (max. koszt usługi z każdego obszaru 10 800,00 PLN):

Obszar: Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin;

Obszar: A. Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży lub B. Konstruowanie szablonów obuwniczych;

Obszar: A. Wytwarzanie odzieży miarowej damskie lub B. Wytwarzanie obuwia na miarę;

Obszar: Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin.

 • Kwota naboru (alokacja): 129 600,00 zł.
 • Liczba osobokursów: 12.

Nabór 8 dla dużych Przedsiębiorstw

29.07.2021 r., godzina: 8:00 (max. koszt usługi z każdego obszaru 5 700,00 PLN):

Obszar: Doradzanie klientowi i sprzedawanie obuwia lub odzieży krótkoseryjnej i luksusowej typu made to measure (MTM);

Obszar: Doradzanie klientowi i sprzedawanie odzieży krótkoseryjnej i luksusowej typu made to measure (MTM);

Obszar: A. Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej lub B. Kontrola jakości w branży obuwniczej;

Obszar: A. Opracowywanie dokumentacji technologicznej do produkcji odzieży lub B. Opracowanie dokumentacji technologicznej do produkcji obuwia;

Obszar: Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży.

 • Kwota naboru (alokacja): 68 400,00 zł.
 • Liczba osobokursów: 12.

Nabór 9 dla dużych Przedsiębiorstw

29.07.2021 r., godzina: 8:00 (max. koszt usługi z każdego obszaru 3 500,00 PLN):

Obszar: Nowe modele biznesowe – dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług, szukanie nowych nabywców dóbr;

Obszar: Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii.

 • Kwota naboru (alokacja): 21 000,00 zł.
 • Liczba osobokursów: 6.

Nabór 10 dla dużych Przedsiębiorstw

29.07.2021 r., godzina: 8:00 (max. koszt usługi z każdego obszaru 4 500,00 PLN):

Obszar: Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce;

Obszar: Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii;

Obszar: Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej;

Obszar: Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii.

 • Kwota naboru (alokacja): 54 000,00 zł.
 • Liczba osobokursów: 12.