Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że uruchamiamy pierwsze nabory w projekcie: Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę 2, w 15 obszarach tematycznych:

  1. Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych,
  2. Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin,
  3. A. Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży lub
   B. Konstruowanie szablonów obuwniczych
  4. A. Wytwarzanie odzieży miarowej damskie lub
   B. Wytwarzanie obuwia na miarę,
  5. Doradzanie klientowi i sprzedawanie odzieży krótkoseryjnej i luksusowej typu made to measure (MTM),
  6.  A.  Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej lub
   B. Kontrola jakości w branży obuwniczej,
  7. Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin,
  8. A. Opracowywanie dokumentacji technologicznej do produkcji odzieży lub
   B. Opracowanie dokumentacji technologicznej do produkcji obuwia,
  9. Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży,
  10.  Nowe modele biznesowe – dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług, szukanie nowych nabywców dóbr,
  11.  Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce,
  12.  Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii,
  13.  Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej,
  14.  Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii,
  15.  Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii.

Terminy naborów: 28 i 29 lipca 2021 r. – prosimy o zapoznanie się szczegółowo z opisem naborów i złożenie wniosku w naborze dla danego obszaru i dla przedsiębiorstwa odpowiedniej wielkości.

Opis naborów dla mikro, małych, średnich oraz dużych.

Wnioski składamy w systemie Operatora w dniach naborów, tj.: 28 i 29 lipca o godz. 8.00, aż do wyczerpania alokacji.

Jednocześnie przypominamy, że w projekcie obowiązują limity osobokursów (jeden Uczestnik biorący udział w jednej usłudze rozwojowej w jednym obszarze).

W ramach całego Projektu, w zależności od wielkości Przedsiębiorstwa obowiązują następujące limity:

 • mikro przedsiębiorstwo – limit 3 osobokursów,
 • małe przedsiębiorstwo – limit 3 osobokursów,
 • średnie przedsiębiorstwo – limit 3 osobokursów,
 • duże przedsiębiorstwo – limit 6 osobokursów.

System Operatora: przepisnamode2.pl zostanie uruchomiony w dniu 21 lipca – wtedy wszystkie Przedsiębiorstwa, które zgłosiły się przez formularz zgłoszeniowy PARP otrzymają maile od Operatora z dalszymi instrukcjami.

W pierwszej kolejności (priorytetowo) Operator rozpatrzy wnioski tych Przedsiębiorców, którzy:

 • w CEIDG kod głównej działalności (przeważającej u danego Przedsiębiorcy) mają wpisany PKD z sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów (PKD 13, 14, 15),
 • w KRS mają wpisany PKD jako przedmiot przeważającej działalności z ramach sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów (PKD 13, 14, 15),
 • oddelegują do udziału w projekcie Pracownika, będącego kobietą,
 • oddelegują do udziału w projekcie Pracownika będącego osobą niepełnosprawną.

Wnioski złożone nieprawidłowo zostaną odrzucone.

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. Pierwsza usługa musi rozpocząć się w ciągu 30 dni od momentu podpisania umowy.

Jak wziąć udział w projekcie – krok po kroku:

Pierwszym krokiem do wzięcia udziału w projekcie jest zgłoszenie chęci udziału na formularzu PARP, dostępnym pod adresem https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-2.

Kolejne kroki:

 1. założenie konta w BUR (profil przedsiębiorcy oraz profil instytucjonalny)
 2. zalogowanie się w systemie Operatora przepisnamode2.pl za pomocą linku aktywacyjnego
 3. złożenie Wniosku o umowę w Systemie Operatora w terminie uruchomienia naboru

W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

Katarzyna Kaczmarek – tel: 502 080 959, mail: katarzyna.kaczmarek@hrp.com.pl.