Łódź – Miasto (Tele)Opieki2020-06-30T16:47:33+02:00

Łódź – Miasto (Tele)Opieki

Poznaj dokładny

Opis projektu

WIĘCEJ…

Odkryj najświeższe

Aktualności

WIĘCEJ…

Zobacz pliki

Do pobrania

WIĘCEJ…

Masz pytania?

Kontakt

WIĘCEJ…

Poznaj dokładny

Opis projektu

WIĘCEJ…

Odkryj najświeższe

Aktualności

WIĘCEJ…

Zobacz pliki

Do pobrania

WIĘCEJ…

Masz pytania?

Kontakt

WIĘCEJ…

Opis projektu

Projekt „Łódź – Miasto (Tele) Opieki” realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr 09.02.02-10-B005/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT.

Celem projektu „Łódź- Miasto (Tele)Opieki jest rozwój usług medyczno- opiekuńczych skierowanych dla osób niesamodzielnych 60+ oraz ich rodzin/opiekunów.

Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie:
– Świadczenie opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych
– Świadczenie teleopieki – zapewnienie osobistej opaski medycznej

Projekt realizowany jest w okresie 01.05.2018 – 30.06.2020

Wartość projektu:  5 218 780,50 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 633 180,50 zł

Do kogo skierowany jest projekt?

1. 40 osób niesamodzielnych w ramach opieki długoterminowej

2. 2000 osób niesamodzielnych w ramach teleopieki

3. Zamieszkałych na terenie Łodzi

4. Osób niesamodzielnych 60+

5. Osób, które nigdy nie skorzystały ze wsparcia podobnego typu

Dodatkowo pierwszeństwo w projekcie dot. Opieki długoterminowej będą miały osoby, które:

 1. Prowadzą gospodarstwo jednoosobowe (oświadczenie)
 2. Zamieszkują wspólnie z opiekunem faktycznym zawodowo (oświadczenie)
 3. Odbyły leczenie szpitalne(oświadczenie)
 4. Oczekują na długoterminową opiekę w DPS bądź domową powyżej 6 m-cy
 5. Wynik w skali Barthel poniżej 40
 6. Złożą oświadczenie o dochodach poniżej min. socjalnego
 7. Orzeczenie o niepełnosprawności

Osoba zakwalifikowana do projektu objęta zostanie przez okres około 10 – 12 miesięcy wsparciem w zakresie:

– pielęgniarska opieka długoterminowa domowa- 4 wizyt/tyg., ok.2h/wizyta
– wsparcie opiekunów w zakresie funkcji towarzyszenia – śr. 2 wizyty/tyg., ok. 4h/wizyta
– opieka i prowadzenia dietetyka, w zakresie osoby niesamodzielnej –
śr. 2 wizyty/m-c., ok. 1h/wizyta
– zabiegi rehabilitacyjne, w tym opieka rehabilitacyjna, zapobieganie odleżynom, przykurczom – śr. 4 wizyty/m-c., ok.1h/wizyta
– wsparcie psychologiczne, na rzecz osoby niesamodzielnej jak i opiekunów –
śr. 1 wizyta/m-c., ok.1 h/wizyta

Zapewnimy każdemu uczestnikowi opaski medyczne, pozwalające weryfikować jej:  

– podstawowe czynności życiowe (temperatura, tętno)

– zdarzenia alarmowe (sygnał SOS, upadek, zdjęcie opaski, opuszczenie bezpiecznej lokalizacji)

– komunikowanie się z centrum i opiekunami.

W razie pogorszenia się stanu zdrowia Centrum zapewni:

– umówienie wizyty lekarza

– zamówienie transportu medycznego,

– informacje co do dostępności aptek, placówek służby zdrowia.

Biuro projektu:

 • ul. Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź
 • +48 42 207 22 00
 • biuro@hrpgroup.com.pl
 • Pon – Pt: 9:00 – 15:00

Oddział ds. Polityki Senioralnej, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Departament Prezydenta
Urząd Miasta Łodzi

Projekt realizowany jest od 01.05.2018 r. do 30.06.2020 r.

Wartość projektu: 5 218 780,50 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 633 180,50 zł

Harmonogram

Poznaj szczegółowy harmonogram projektu.

Okres rekrutacji uczestników do długoterminowej opieki domowej prowadzony jest w dwóch etapach:
I etap: od 16.08.2018 do 17.09.2018 Rekrutacja zakończona
II etap: 20.05.2019 do 17.06.2019.

Uczestnicy otrzymują następujące wsparcie:

 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa – 4 wizyty tygodniowo;
 • Wsparcie opiekunów w zakresie funkcji towarzyszenia – 2 wizyty tygodniowo;
 • Opieka i prowadzenie dietetyka w zakresie diety osoby niesamodzielnej – 2 wizyty miesięcznie;
 • Opieka rehabilitanta – 4 wizyty miesięcznie;
 • Wsparcie psychologa – 1 wizyta miesięcznie

http://hrp.com.pl/wp-content/uploads/ŁMTO_Harmonogram-wsparcia.docx

Okres rekrutacji uczestników do teleopieki odbywa się w sposób ciągły.

Udział w projekcie może trwać maksymalnie do 30 czerwca 2020.

Aktualności projektowe

Materiały do pobrania

TELEOPIEKA

POBIERZ

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

POBIERZ

Materiały do pobrania

TELEOPIEKA

POBIERZ

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

POBIERZ

Dane kontaktowe

Go to Top