Łódź – Miasto (Tele)Opieki2021-08-06T14:00:35+02:00

Łódź – Miasto (Tele)Opieki

Projekt: Łódź – Miasto (Tele)Opieki

Poznaj dokładny…

Opis projektu

Odkryj najświeższe…

Aktualności

Zobacz pliki…

Do pobrania

Po prostu…

Napisz do nas

Opis projektu

Odkryj najważniejsze informacje dotyczące projektu Łódź – Miasto (Tele)Opieki.

Projekt „Łódź – Miasto (Tele) Opieki” realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr 09.02.02-10-B005/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT.

Celem projektu „Łódź – Miasto (Tele)Opieki jest rozwój usług medyczno-opiekuńczych skierowanych dla osób niesamodzielnych 60+ oraz ich rodzin/opiekunów.

Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie:

 • Świadczenie opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych.
 • Świadczenie teleopieki – zapewnienie osobistej opaski medycznej.

Projekt realizowany jest w okresie 01.05.2018-30.06.2020

Wartość projektu: 5 218 780,50 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 633 180,50 zł

Do kogo skierowany jest projekt?

 1. 40 osób niesamodzielnych w ramach opieki długoterminowej.
 2. 2000 osób niesamodzielnych w ramach teleopieki.
 3. Zamieszkałych na terenie Łodzi.
 4. Osób niesamodzielnych 60+.
 5. Osób, które nigdy nie skorzystały ze wsparcia podobnego typu.

Dodatkowo pierwszeństwo w projekcie dot. Opieki długoterminowej będą miały osoby, które:

 1. Prowadzą gospodarstwo jednoosobowe (oświadczenie).
 2. Zamieszkują wspólnie z opiekunem faktycznym zawodowo (oświadczenie).
 3. Odbyły leczenie szpitalne (oświadczenie).
 4. Oczekują na długoterminową opiekę w DPS bądź domową powyżej 6 m-cy.
 5. Wynik w skali Barthel poniżej 40.
 6. Złożą oświadczenie o dochodach poniżej min. socjalnego.
 7. Orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoba zakwalifikowana do projektu objęta zostanie przez okres około 10-12 miesięcy wsparciem w zakresie:

 • pielęgniarska opieka długoterminowa domowa – 4 wizyt/tyg., ok. 2 h/wizyta,
 • wsparcie opiekunów w zakresie funkcji towarzyszenia – śr. 2 wizyty/tyg., ok. 4 h/wizyta,
 • opieka i prowadzenia dietetyka, w zakresie osoby niesamodzielnej – śr. 2 wizyty/m-c., ok. 1 h/wizyta,
 • zabiegi rehabilitacyjne, w tym opieka rehabilitacyjna, zapobieganie odleżynom, przykurczom – śr. 4 wizyty/m-c., ok. 1 h/wizyta,
 • wsparcie psychologiczne, na rzecz osoby niesamodzielnej jak i opiekunów – śr. 1 wizyta/m-c., ok. 1 h/wizyta.

Zapewnimy każdemu uczestnikowi opaski medyczne, pozwalające weryfikować jej:

 • podstawowe czynności życiowe (temperatura, tętno),
 • zdarzenia alarmowe (sygnał SOS, upadek, zdjęcie opaski, opuszczenie bezpiecznej lokalizacji),
 • komunikowanie się z centrum i opiekunami.

W razie pogorszenia się stanu zdrowia Centrum zapewni:

 • umówienie wizyty lekarza,
 • zamówienie transportu medycznego,
 • informacje co do dostępności aptek, placówek służby zdrowia.
Biuro projektu:

Oddział ds. Polityki Senioralnej, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Departament Prezydenta
Urząd Miasta Łodzi

Projekt realizowany jest od 01.05.2018 r. do 30.06.2020 r.

Wartość projektu: 5 218 780,50 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 633 180,50 zł

Harmonogram

Poznaj szczegółowy harmonogram projektu.

Okres rekrutacji uczestników do długoterminowej opieki domowej prowadzony jest w dwóch etapach:

 • I etap: od 16.08.2018 do 17.09.2018 – rekrutacja zakończona.
 • II etap: 20.05.2019 do 17.06.2019.

Uczestnicy otrzymują następujące wsparcie:

 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa – 4 wizyty tygodniowo;
 • Wsparcie opiekunów w zakresie funkcji towarzyszenia – 2 wizyty tygodniowo;
 • Opieka i prowadzenie dietetyka w zakresie diety osoby niesamodzielnej – 2 wizyty miesięcznie;
 • Opieka rehabilitanta – 4 wizyty miesięcznie;
 • Wsparcie psychologa – 1 wizyta miesięcznie.

Więcej informacji: Harmonogram wsparcia.

Okres rekrutacji uczestników do teleopieki odbywa się w sposób ciągły.

Udział w projekcie może trwać maksymalnie do 30 czerwca 2020.

Aktualności projektowe

Zobacz najświeższe informacje dotyczące projektu Łódź – Miasto (Tele)Opieki.

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Teleopieka

Opieka długoterminowa

Dane kontaktowe