Pomocna Dłoń2023-08-28T11:29:28+02:00

Pomocna dłoń

Projekt: Pomocna Dłoń – usługi zdrowotne i społeczne skierowane do mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Poznaj dokładny…

Opis projektu

Odkryj najświeższe…

Aktualności

Zobacz pliki…

Do pobrania

Po prostu…

Napisz do nas

Opis projektu

Odkryj najważniejsze informacje dotyczące projektu Pomocna dłoń.

Projekt „Pomocna Dłoń – usługi zdrowotne i społeczne skierowane do mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” realizowany jest w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej EFS), Oś: IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne-ZIT.

Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych i społecznych dla osób niesamodzielnych 65+ i dzieci do lat 18 oraz ich rodzin/opiekunów.

Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie:

 • dzienne usługi opiekuńcze w ramach Klubu Seniora dla osób 65+,
 • opiekę długoterminową realizowaną w warunkach domowych dla osób 65+,
 • domową opiekę hospicyjną dla dzieci do 18-go roku życia.
Do kogo skierowany jest projekt?

 1. 281 osób niesamodzielnych,
 2. zamieszkałych na terenie Łódzkiego obszaru Metropolitalnego – m. Łódź, powiat: łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski,
 3. osób 65+ (osoba niesamodzielna, która otrzyma mniej niż 60 punktów w skali Barthel),
 4. osób, które nigdy nie skorzystały ze wsparcia podobnego typu,
 5. osób względem których nie jest świadczona opieka długoterminowa domowa w ramach NFZ,
 6. dzieci do 18-go roku życia.

Dodatkowo pierwszeństwo w projekcie będą miały osoby, które:

 1. płeć – kobiety
 2. złożą oświadczenie z tytułu wykazania dochodów poniżej 150% właściwego kryterium dochodowego,
 3. oświadczą, iż prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe,
 4. wynik w skali Barthel poniżej 20,
 5. orzeczenie o niepełnosprawności.

Organizacja i prowadzenie Klubu Seniora:

 • dostęp do części integracyjnej Klubu – 6 godz./dziennie, 6 dni/tyg.;
 • rozwijanie zainteresowań w ramach 4 kółek tematycznych, każde kółko: 1 spotkanie/tyg., ok. 2 godz.;
 • integracja w ramach kina Seniora – 4 spotkania/m-c, ok. 2 godz./spotkanie;
 • zajęcia prozdrowotne – 4 spotkania/m-c, ok. 2 godz./spotkania;
 • warsztaty komputerowe – 8 zajęć/m-c, ok. 2 godz./zajęcia;
 • aktywność kulturalno-edukacyjno-integrująca poza terenem klubu – 1 wyjście/m-c;
 • dostęp do poradnictwa (prawnego, psychologicznego, socjalnego, rodzinnego) – każdy specjalista 1 dyżur/tyg. , ok.2 godz./dyżur;

Klub Seniora znajduje się pod adresem: Cieszkowskiego 6, 93-588 Łódź
adres e-mailowy: klubseniora@hrp.com.pl
tel. kontaktowy: 502 863 022

Klub Seniora jest czynny w godzinach: 12.00-18.00 od poniedziałku do piątku oraz 10.00-16.00 w soboty.

Szczegółowe harmonogramy pracy Klubu Seniora na poszczególne miesiące dostępne są poniżej.

Zapraszamy do zapisu i udziału w zajęciach!

Realizacja opieki długoterminowej w warunkach domowych

Osoba zakwalifikowana do projektu objęta zostanie przez okres około 12 miesięcy wsparciem w zakresie:

 • pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 4 wizyty/tyg., ok. 2 godz./wizyta;
 • wsparcie opiekunów w zakresie funkcji towarzyszenia – śr. 1 wizyta/tyg., ok. 1 godz./wizyta;
 • opieka i prowadzenie dietetyka, w zakresie diety niesamodzielnej – śr. 1 wizyta/m-c, ok. 1 godz./wizyta;
 • zabiegi rehabilitacyjne, w tym opieka rehabilitacyjna, zapobieganie odleżynom, przykurczom – śr. 2 wizyty/m-c, ok. 1 godz./wizyta;
 • wsparcie psychologiczne, na rzecz osoby niesamodzielnej jak i opiekunów – śr. 1 wizyta/m-c, ok. 1 godz./wizyta.

Realizacja opieki hospicyjnej w warunkach domowych:

 • wspieranie rodzin w czasie trwania choroby przez wolontariuszy śr. 4 wizyty/m-c, ok. 2 godz./wizyta;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych – śr. 4 wizyty/m-c, ok. 1,5 godz./wizyta;
 • edukacja i poradnictwo zdrowotne (medyczne, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, dietetyczne, logopedyczne) – śr. 6 wizyt/m-c, ok. 1 godz./wizyta;
 • spotkania terapeutyczne dla rodzeństw dzieci chorych – 1 spotkanie/m-c, 4 godz./spotkanie;
 • wsparcie psychologiczne rodzin w czasie żałoby – 16 godz./rodzina, 3 rodziny/rocznie;
 • udostępnianie niezbędnych urządzeń i wymienialnych materiałów do opieki.

Kontakt w sprawie Klubu Seniora: Fundacja 4Future

Kontakt w sprawie Opieki Długoterminowej: HRP Care Sp. z o.o.

Kontakt w sprawie Długoterminowej Opieki Hospicyjnej: Fundacja Gajusz

Projekt realizowany jest od 01.07.2018 do 30.06.2021.

Wartość projektu: 4 332 733,68 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 899 460,31 zł

Rekrutacja

Uprzejmie informujemy, iż realizacja wsparcia w ramach Klubu Seniora została przedłużona do 30.10.2021

oraz opieki długoterminowej  do 31.12.2021.

ZAPRASZAMY

Prosimy o regularne zapoznawanie się z informacjami na naszej stronie internetowej.

Rekrutacja do projektu przebiegać będzie w trzech turach:

 • I tura – rozpocznie się od 16.08.2018 i zakończy się 30.09.2018. Opieką przez ok. 10 miesięcy objęte zostanie 20 osób niesamodzielnych,
 • II tura – rozpocznie się od 27.05.2019 i zakończy się 30.06.2019.  Opieką przez ok. 10 miesięcy objęte zostanie 20 osób niesamodzielnych,
 • III tura – rozpocznie się od 01.07.2020 i zakończy się 03.08.2020.  Opieką przez ok. 10 miesięcy objęte zostanie 20 osób niesamodzielnych.
 • IV tura – rekrutacja ciągła od 01.07.2021 z uwagi na przedłużenia projektu do dnia 31.12.2021

Prowadzona na bieżąco od IX 2018 – VI 2021 roku do momentu zrekrutowania 200 osób niesamodzielnych, które spełniają kryteria udziału w projekcie, zgodnie z Regulaminem Rekrutacji do Klubu Seniora.

Dodatkowa rekrutacja od 01.07.2021 ze względu na przedłużenie projektu do 31.12.2021. 

Trwa od VII 2018 roku do momentu zrekrutowania odpowiedniej liczby Uczestników. W przypadku rezygnacji, zgonu lub innej sytuacji losowej, uniemożliwiającej Uczestnikowi dalsze korzystanie ze wsparcia w ramach opieki hospicyjnej w warunkach domowych w projekcie, na listę uczestników wpisane zostaną osoby z listy rezerwowej bądź zrekrutowane zostaną nowe osoby, spełniające kryteria udziału w projekcie.

Harmonogram

Aktualności projektowe

Zobacz najświeższe informacje dotyczące projektu Pomocna Dłoń

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Klub
Seniora

Długoterminowa opieka domowa

Długoterminowa opieka hospicyjna

Dane kontaktowe

Fundacja 4Future

Kontakt ws. Klubu Seniora
ul. Cieszkowskiego 6, 93-588 Łódź
+48 502 863 022
klubseniora@hrp.com.pl
aleksandra.wisniewska@hrp.com.pl
Pon-Pt: 12:00-18:00, Sob. 10:00-16:00

HRP Care Sp. z.o.o.

Kontakt ws. opieki długoterminowej 
ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź
+48 42 207 22 00 / 502 080 893
klubseniora@hrp.com.pl
aleksandra.wisniewska@hrp.com.pl
Pon-Pt: 9:00-15:00

Fundacja Gajusz

Kontakt ws. długoterminowej opieki hospicyjnej
ul. Dąbrowskiego 87, 93-271 Łódź
+48 42 631 00 41
biuro@gajusz.org.pl