Przepis na Pracę

Projekt: Przepis na Pracę

Informacje

Dla pracodawców

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Informacje

Dla kandydatów

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Zobacz pliki

Do pobrania

Masz pytania?

Napisz do nas

Ważna informacja

Nowe wytyczne przy rekrutacji w sprawie konieczności potwierdzenia dokumentem urzędowym kwalifikowalności uczestnika.

Opis projektu

Odkryj najważniejsze informacje dotyczące projektu Przepis na Pracę.

Podczas realizacji projektu Przepis na Pracę planujemy wesprzeć młode osoby pozostające bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Celem programu  jest aktywizacja zawodowa minimum 50% z 406 uczestników projektu (młodzież NEET z terenu województwa łódzkiego).

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w zakresie:

 • doradztwa zawodowego ( refundację kosztów dojazdu na spotkania),
 • pośrednictwa pracy,
 • kursów i szkoleń zawodowych (stypendium szkoleniowe, refundację kosztów dojazdu na szkolenia, materiały szkoleniowe),
 • 6 lub 12 miesięczne zatrudnienie subsydiowane.
 • osoby w wieku między 15 a 29 rokiem życia,
 • osoby bierne zawodowo,
 • osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • osoby zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego,
 • niezdolni do podjęcia pracy lub nauki (niepełnosprawność, sytuacja życiowa),
 • ambitnie poszukujący pracy/szkoleń,
 • dobrowolni NEET-si, czyli osoby zaangażowane w inne obszary działalności (sztuka, podróże, rozwój duchowy).

Kryteria promujące:

  • niepełnosprawność (dowolny stopień),
  • bierność zawodowa,
  • płeć (kobieta).

Projekt realizowany jest od 01.05.2018 do 31.03.2022 r.

1. Wskaźniki produktu

 • Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy objętych wsparciem w programie – 66 osób.
 • Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 66 osób.
 • Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie – 270 osób.
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 6 osób.
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 168 osób.
 • Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 34 osób.

2. Wskaźniki rezultatu

 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 168 osób.

3. Wskaźniki efektywności

 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób długotrwale bezrobotnych – 35,00% (procent).
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób o niskich kwalifikacjach – 50,00% (procent).
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób z niepełnosprawnościami – 20,00% (procent).
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w przypadku uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – 50,00% (procent).

Wartość projektu: 5 127 682,56 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 871 298,43 zł

Dla pracodawców

Informujemy, iż w związku z pojawieniem się wirusa COVID-19, prosimy o nie przyjeżdżanie do biura projektu.

Przyjmowanie wszelkich dokumentów odbywać się będzie drogą mailową.

Proszę o przesyłanie wszelkich dokumentów w formie skanów, tj. wniosków rozliczających zatrudnienie subsydiowane.

Jesteś pracodawcą i planujesz powiększyć zespół?

Z naszą pomocą zyskasz wykwalifikowanych pracowników oraz refundację ich zatrudnienia!

Weź udział w projekcie Przepis na Pracę, zatrudniaj nowych pracowników, oszczędzaj i rozwijaj swoją firmę.

W jaki sposób możemy Ci pomóc?

 • Znajdziemy potencjalnych kandydatów posiadających kompetencje, których potrzebujesz.
 • Przygotujemy pracowników do objęcia stanowiska i zwiększenia ich potencjału, dzięki procesowi konsultacji z doradcami zawodowymi.
 • Zrefundujemy zatrudnienie pracowników przez pierwsze 3 miesiące – do 3200 zł brutto.
 • lub
 • Zrefundujemy zatrudnienie pracowników przez pierwsze 6 miesiące – do 3200 zł brutto.
 • Podniesiemy kwalifikacje nowo zatrudnionych pracowników.
 • Opłacimy wybrane i dostosowane do stanowiska pracy szkolenia i kursy – zwrot kosztów do ok 2000 zł brutto.

Jakie są warunki udziału w projekcie?

 • Twoja firma musi należeć do sektora MŚP.
 • Pracownicy, których chcesz zatrudnić muszą być w wieku 15-29 lat i mieszkać na terenie województwa łódzkiego.
 • Minimalny okres zatrudnienia to 6 lub 12 miesięcy.

Dla kandydatów

Szukasz (pierwszej) pracy?

Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje?

Idealnie trafiłeś! Z naszą pomocą odnajdziesz własną ścieżkę zawodową.

W projekcie Przepis na Pracę zyskasz:

 • Zatrudnienie u sprawdzonego pracodawcy na okres co najmniej 6 lub 12 miesięcy.
 • Konsultacje z profesjonalnym doradcą zawodowym, który pomoże Ci określić kierunek rozwoju, podpowie jak napisać dobre CV oraz przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Profesjonalne szkolenia i kursy o wartości do ok 2.000 zł (otrzymasz również stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu).
 • Nowe kwalifikacje, kompetencje i pewność siebie.
 • Rozwój i stabilizację.

A przy tym nie poniesiesz żadnych kosztów!

Możesz skorzystać z naszego wsparcia jeśli:

 • Mieścisz się w przedziale wiekowym 15-29 lat.
 • Mieszkasz na terenie województwa łódzkiego.
 • Aktualnie pozostajesz bez zatrudnienia.

Zgłoś się do projektu i pracuj, tak jak chcesz.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się w zakładce materiały do pobrania.

Harmonogram

Poznaj szczegółowy harmonogram projektu Przepis na Pracę.

Doradztwo zawodowe – miejsce Tymienieckiego 19A (sala Wiosna), 90-349 Łódź:

 • 23.01.2019 r. godzina 10.00
 • 24.01.2019 r. godzina 14.00
 • 31.01.2019 r. godzina 8.00
 • 06.02.2019 r. godzina 10.00
 • 07.02.2019 r. godzina 10.00
 • 08.02.2019 r. godzina 10.00
 • 13.02.2019 r. godzina 11.00
 • 19.02.2019 r. godzina 10.00
 • 20.02.2019 r. godzina 9.00
 • 27.02.2019 r. godzina 9.00
 • 13.03.2019 r. godzina 11.00
 • 14.03.2019 r. godzina 11.00
 • 20.03.2019 r. godzina 11.00
 • 27.03.2019 r. godzina 11.00
 • 05.04.2019 r. godzina 8.00
 • 06.04.2019 r. godzina 8.00
 • 07.04.2019 r. godzina 8.00
 • 08.04.2019 r. godzina 8.00
 • 09.04.2019 r. godzina 8.00
 • 10.04.2019 r. godzina 8.00
 • 11.04.2019 r. godzina 13.00
 • 12.04.2019 r. godzina 9.00
 • 17.04.2019 r. godzina 11.00
 • 18.04.2019 r. godzina 11.00
 • 19.04.2019 r. godzina 9.00
 • 24.04.2019 r. godzina 9.00
 • 26.04.2019 r. godzina 9.00
 • 29.04.2019 r. godzina 9.00
 • 03.06.2019 r. godzina 8.00
 • 04.06.2019 r. godzina 8.00
 • 05.06.2019 r. godzina 8.00
 • 06.06.2019 r. godzina 8.00
 • 07.06.2019 r. godzina 8.00
 • 10.06.2019 r. godzina 9.00
 • 11.06.2019 r. godzina 900
 • 12.06.2019 r. godzina 9.00
 • 13.06.2019 r. godzina 9.00
 • 25.06.2019 r. godzina 9.00
 • 26.06.2019 r. godzina 9.00
 • 27.06.2019 r. godzina 9.00
 • 09.07.2019r . godzina 9.00
 • 10.07.2019 r. godzina 9.00
 • 11.07.2019 r. godzina 9.00
 • 12.07.2019 r. godzina 9.00
 • 15.07.2019 r. godzina 9.00
 • 16.07.2019 r. godzina 9.00
 • 17.07.2019 r. godzina 9.00
 • 18.07.2019 r. godzina 9.00
 • 19.07.2019 r. godzina 9.00
 • 06.08.2019 r. godzina 9.00
 • 07.08.2019 r. godzina 9.00
 • 08.08.2019 r. godzina 9.00
 • 09.08.2019 r. godzina 9.00
 • 12.08.2019 r. godzina 9.00
 • 13.08.2019 r. godzina 9.00
 • 14.08.2019 r. godzina 9.00
 • 29.08.2019 r. godzina 9.00
 • 30.08.2019 r. godzina 9.00
 • 02.09.2019 r. godzina 8.00
 • 03.09.2019 r. godzina 8.00
 • 04.09.2019 r. godzina 8.00
 • 05.09.2019 r. godzina 8.00
 • 06.09.2019 r. godzina 8.00
 • 09.09.2019 r. godzina 8.00
 • 10.09.2019 r. godzina 8.00
 • 11.09.2019 r. godzina 8.00
 • 23.09.2019 r. godzina 8.00
 • 01.10.2019 r. godzina 8.00
 • 02.10.2019 r. godzina 8.00
 • 03.10.2019 r. godzina 8.00
 • 04.10.2019 r. godzina 8.00
 • 07.10.2019 r. godzina 8.00
 • 08.10.2019 r. godzina 8.00
 • 09.10.2019 r. godzina 8.00
 • 10.10.2019 r. godzina 8.00
 • 11.10.2019 r. godzina 8.00
 • 14.10.2019 r. godzina 8.00
 • 04.11.2019 r. godzina 8.00
 • 05.11.2019 r. godzina 8.00
 • 06.11.2019 r. godzina 8.00
 • 07.11.2019 r. godzina 8.00
 • 08.11.2019 r. godzina 8.00
 • 09.11.2019 r. godzina 8.00
 • 12.11.2019 r. godzina 8.00
 • 13.11.2019 r. godzina 8.00
 • 14.11.2019 r. godzina 8.00
 • 15.11.2019 r. godzina 8.00
 • 02.12.2019 r. godzina 8.00
 • 03.12.2019 r. godzina 8.00
 • 04.12.2019 r. godzina 8.00
 • 05.12.2019 r. godzina 8.00
 • 06.12.2019 r. godzina 8.00
 • 07.12.2019 r. godzina 8.00
 • 09.12.2019 r. godzina 8.00
 • 10.12.2019 r. godzina 8.00
 • 11.12.2019 r. godzina 8.00
 • 12.12.2019 r. godzina 8.00
 • 13.12.2019 r. godzina 8.00
 • 14.12.2019 r. godzina 8.00
 • 16.12.2019 r. godzina 8.00
 • 18.12.2019 r. godzina 8.00
 • 27.12.2019 r. godzina 8.00
 • 02.01.2020 r. godzina 8.00
 • 03.01.2020 r. godzina 8.00
 • 04.01.2020 r. godzina 8.00
 • 07.01.2020 r. godzina 8.00
 • 08.01.2020 r. godzina 8.00
 • 09.01.2020 r. godzina 8.00
 • 10.01.2020 r. godzina 8.00
 • 11.01.2020 r. godzina 8.00
 • 13.01.2020 r. godzina 8.00
 • 14.01.2020 r. godzina 8:00
 • 15.01.2020 r. godzina 8:00
 • 03.02.2020 r. godzina 8.00
 • 04.02.2020 r. godzina 8.00
 • 05.02.2020 r. godzina 8.00
 • 06.02.2020 r. godzina 8.00
 • 07.02.2020 r. godzina 8.00
 • 10.02.2020 r. godzina 8.00
 • 11.02.2020 r. godzina 8.00
 • 12.02.2020 r. godzina 8.00
 • 13.02.2020 r. godzina 8:00
 • 14.02.2020 r. godzina 8:00
 • 17.02.2020 r. godzina 8:00
 • 18.02.2020 r. godzina 8:00
 • 19.02.2020 r. godzina 8:00
 • 02.03.2020 r. godzina 8:00
 • 03.03.2020 r. godzina 8:00
 • 04.03.2020 r. godzina 8:00
 • 05.03.2020 r. godzina 8:00
 • 06.03.2020 r. godzina 8:00
Pośrednictwo pracy – miejsce Tymienieckiego 19A (sala Wiosna), 90-349 Łódź

 • 22.01.2019 r. godzina 9.30
 • 23.01.2019 r. godzina 9.30
 • 30.01.2019 r. godzina 9.30
 • 05.02.2019 r. godzina 9.00
 • 06.02.2019 r. godzina 9.00
 • 07.02.2019 r. godzina 9.00
 • 08.02.2019 r. godzina 9.00
 • 11.02.2019 r. godzina 9.00
 • 12.02.2019 r. godzina 9.00
 • 13.02.2019 r. godzina 9.00
 • 14.02.2019 r. godzina 9.00
 • 27.02.2019 r. godzina 9.00
 • 11.03.2019 r. godzina 9.00
 • 13.03.2019 r. godzina 13.00
 • 15.03.2019 r. godzina 9.00
 • 19.03.2019 r. godzina 9.00
 • 25.03.2019 r. godzina 9.00
 • 05.04.2019 r. godzina 8.00
 • 08.04.2019 r. godzina 8.00
 • 10.04.2019 r. godzina 8.00
 • 11.04.2019 r. godzina 8.00
 • 12.04.2019 r. godzina 9.00
 • 15.04.2019 r. godzina 9.00
 • 16.04.2019 r. godzina 9.00
 • 19.04.2019 r. godzina 9.00
 • 25.04.2019 r. godzina 9.00
 • 26.04.2019 r. godzina 9.00
 • 30.04.2019 r. godzina 9.00
 • 07.06.2019 r. godzina 9.00
 • 10.06.2019 r. godzina 9.00
 • 11.06.2019 r. godzina 9.00
 • 12.06.2019 r. godzina 9.00
 • 13.06.2019 r. godzina 9.00
 • 14.06.2019 r. godzina 9.00
 • 17.07.2019 r. godzina 9.00
 • 18.07.2019 r. godzina 9.00
 • 19.07.2019 r. godzina 9.00
 • 12.08.2019 r. godzina 9.00
 • 13.08.2019 r. godzina 9.00
 • 14.08.2019 r. godzina 9.00
 • 16.08.2019 r. godzina 9.00
 • 06.09.2019 r. godzina 10.00
 • 09.09.2019 r. godzina 8.00
 • 10.09.2019 r. godzina 8.00
 • 11.09.2019 r. godzina 8.00
 • 12.09.2019 r. godzina 8.00
 • 13.09.2019 r. godzina 8.00
 • 16.09.2019 r. godzina 8.00
 • 07.10.2019 r. godzina 8.00
 • 08.10.2019 r. godzina 8.00
 • 09.10.2019 r. godzina 8.00
 • 10.10.2019 r. godzina 8.00
 • 11.10.2019 r. godzina 8.00
 • 14.10.2019 r. godzina 8.00
 • 15.10.2019 r. godzina 8.00
 • 16.10.2019 r. godzina 8.00
 • 17.10.2019 r. godzina 8.00
 • 18.10.2019 r. godzina 8.00
 • 04.11.2019 r. godzina 8.00
 • 05.11.2019 r. godzina 8.00
 • 06.11.2019 r. godzina 8.00
 • 07.11.2019 r. godzina 8.00
 • 08.11.2019 r. godzina 8.00
 • 09.11.2019 r. godzina 8.00
 • 08.11.2019 r. godzina 8.00
 • 12.11.2019 r. godzina 8.00
 • 13.11.2019 r. godzina 8.00
 • 14.11.2019 r. godzina 8.00
 • 15.11.2019 r. godzina 8.00
 • 16.11.2019 r. godzina 8.00
 • 09.12.2019 r. godzina 8.00
 • 10.12.2019 r. godzina 8.00
 • 11.12.2019 r. godzina 8.00
 • 12.12.2019 r. godzina 8.00
 • 13.12.2019 r. godzina 8.00
 • 14.12.2019 r. godzina 8.00
 • 16.12.2019 r. godzina 8.00
 • 17.12.2019 r. godzina 8.00
 • 18.12.2019 r. godzina 8.00
 • 07.01.2020 r. godzina 8.00
 • 08.01.2020 r. godzina 8.00
 • 09.01.2020 r. godzina 8.00
 • 10.01.2020 r. godzina 8.00
 • 11.01.2020 r. godzina 8.00
 • 13.01.2020 r. godzina 8.00
 • 14.01.2020 r. godzina 8.00
 • 15.01.2020 r. godzina 8.00
 • 16.01.2020 r. godzina 8.00
 • 17.01.2020 r. godzina 8.00

Każdorazowo, na bazie wskazań IPD danego uczestnika, wybierani będą wykonawcy szkoleń bądź kursów zawodowych. Ich tematyka będzie dobierana biorąc pod uwagę również oczekiwania pracodawców organizujących subsydiowane zatrudnienie dla uczestników, pozyskanych w toku pośrednictwa pracy. Szkolenia będą realizowane przez podmioty wpisane do RIS, posiadające niezbędne uprawnienia do realizacji szkoleń i kursów zawodowych, wybierane każdorazowo, w oparciu o indywidualne zapotrzebowanie.

Aktualnie realizowane zindywidualizowane kursy zawodowe  i szkolenia w ramach Projektu „Przepis na Pracę”:

 • Szkolenie – standardy obsługi klienta – 31.10-25.11.2018 r., Leader Sheep w Łodzi w godzinach 8.00-18.00;
 • Szkolenie – standardy obsługi klienta – 05.11-16.11.2018 r., Senses Clinic w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 19A w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie – standardy obsługi klienta – 27.12.2018-13.01.2019 r., Senses Clinic w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 19A w godzinach 8.00-18.00;
 • Szkolenie – standardy obsługi klienta – 10.01-27.01.2019 r., Senses Clinic w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 19A w godzinach 8.00-18.00;
 • Szkolenie – Zarządzanie sobą w czasie, Budowanie skuteczności osobistej, Obsługa klienta – 10.01-17.03.2019 r., Leader Sheep w Łodzi przy ul. Narutowicza 34 w godzinach 9 spotkań: 8.00-16.00 – 2 spotkania: 10.00-14.00;
 • Szkolenie – standardy obsługi klienta – 14.01-03.02.2019 r., Senses Clinic w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 19A w godzinach: 8.00-18.00;
 • Szkolenie – Savoir Vivre w biznesie, Obsluga Klienta, zarządzanie sobą w czasie – 07.02-16.02.2019 r., Leader Sheep w Łodzi przy ul. Narutowicza 34 w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie – standardy obsługi klienta – 11.02-24.02.2019 r. Senses Clinic w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 19A w godzinach 8.00 – 18.00;
 • Kurs – Dostęp linowy OTDL – w dn. 21.02-26.02.2019 r. SWAT Sp. z.o.o w Łodzi przy ul. Elektronowej 5 w godzinach 8.00-16.00, 9.00-17.00, 8.00-17-00;
 • Kurs* na prawo jazdy kat. C+E – 28.02.2019 r. Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów w Łodzi przy ul. Tuwmia 97;
 • Szkolenie – Rozwój umiejętności interpersonalnych, Komunikacja – 01.03-14.03.2019 r. Leader Sheep w Łodzi przy ul. Narutowicza 34 w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie – standardy obsługi klienta – 18-29.03.2019 r. Senses Clinic w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 19A w godzinach 8.00-16.00;
 • Kurs* na prawo jazdy kat. B – 26.03.2019 r. Ośrodek Szkolenia Kierowców „TROMAT” w Zduńskiej Woli przy ul. Zielonej 36;
 • Kurs* na prawo jazdy kat. C+E – 27.03.2019 r. Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów w Łodzi przy ul. Tuwima 97;
 • Kurs* na prawo jazdy kat. C – 03.04.2019 r. Ośrodek Szkolenia Kierowców Kursy Zawodowe „Kurzawa” Maria Kurzawa w Turku przy ul. Milewskiego 10;
 • Szkolenie – Rola pracownika administracyjnego w organizacji – 13.04.2019-6.05.2019 r. – DSPROF Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Narutowicza 122 w godzinach 5 spotkań 8.00-16.00, 5 spotkań 12.00-20.00;
 • Szkolenie – Savoir Vivre w biznesie, Obsługa klienta, Budowanie skuteczności osobistej – 19.04-29.04.2019 Leader Sheep w Łodzi przy ul. Narutowicza 34 w godzinach 8.00-18.00;
 • Szkolenie – Komunikacja interpersonalna, Obsługa Klienta,Budowanie relacji z klientem – 20.04-30.04.2019 Leader Sheep w Łodzi przy ul. Narutowicza 34 w godzinach 8.00 – 18.00;
 • Kurs* na prawo jazdy kat. D – 21.05.2019r. Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów w Łodzi przy ul. Tuwima 97;
 • Kurs* na prawo jazdy kat. C+E – 27.05.2019r. Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów w Łodzi przy ul. Tuwima 97;
 • Kurs Groomingu – 10.06-17.06.2019r. – P.H.U. „BOJA” S.C. EWA GRABOWSKA, PAULA GRABOWSKA w Łodzi przy ul. Pomorskiej 107 w godzinach 9.00 – 18.00;
 • Szkolenie – Wprowadzenie do terningu EMS – 14.06-27.06.2019r. – ul. Wacława 53 Szkolenia Firma Roksana Sławińska w Łodzi w godzinach 8.00 – 16.00;
 • Szkolenie – Techniki Sprzedaży  – 15.06-27.06.2019r.- ul. Wacława 53 Szkolenia Firma Roksana Sławińska w Łodzi w godzinach 8.00 – 16.00;
 • Szkolenie – Rola pracownika administracyjnego w organizacji – 13.06.2019r.  – 01.07.2019- DSPROF Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Narutowicza 122 w godzinach 4 spotkania 8.00 – 16.00 – 6 spotkań 12.00 – 20.00;
 • Kurs* na prawo jazdy kat. C – 05-31.07.2019r. Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów w Łodzi przy ul. Tuwima 97
 • Szkolenie – Przygotowanie do pracy w studiu treningu personalnego EMS – 08.07-18.07.2019r. – ul. Wacława 53 Szkolenia Firma Roksana Sławińska w Łodzi w godzinach 8.00 – 16.00;
 • Szkolenie – Techniki Sprzedaży  – 19.07-30.07.2019r.- ul. Wacława 53 Szkolenia Firma Roksana Sławińska w Łodzi w godzinach 8.00 – 16.00;
 • Szkolenie – Tajniki skutecznej obsługi klienta – 19.08-29.08.2019r.- ul. Wacława 53 Szkolenia Firma Roksana Sławińska w Łodzi w godzinach 8.00 – 16.00;
 • Szkolenie – Tajniki skutecznej obsługi klienta – 13.09-24.09.2019r.- ul. Wacława 53 Szkolenia Firma Roksana Sławińska w Łodzi w godzinach 8.00 – 16.00;
 • Szkolenie – Organizacja pracy i zarządzanie czasem z elementami asertywności – 19.10-31.10.2019r. – DSPROF Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Narutowicza 122 w godzinach 4 spotkania 8.00 – 16.00 – 6 spotkań 12.00 – 20.00;
 • Szkolenie – Sprzedaż i efektywne zarządzanie czasem – 22.10-31.10.2019r. – ul. Wacława 53 Szkolenia Firma Roksana Sławińska w Łodzi w godzinach 8.00 – 16.00;
 • Szkolenie – Sprzedaż i efektywne zarządzanie czasem – 18.11-29.11.2019r. – ul. Wacława 53 Szkolenia Firma Roksana Sławińska w Łodzi w godzinach 8.00 – 16.00;
 • Kurs* na prawo jazdy kat. C+E – 9.12.2019r. Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów w Łodzi przy ul. Tuwima 97;
 • Szkolenie – Sprzedaż i efektywne zarządzanie czasem – 19.12.2019r. – 03.01.2020r. – ul. Wacława 53 Szkolenia Firma Roksana Sławińska w Łodzi w godzinach 8.00 – 16.00;
 • Szkolenie – Sprzedaż i efektywne zarządzanie czasem – 20.01-30.01.2020r. – ul. Wacława 53 Szkolenia Firma Roksana Sławińska w Łodzi w godzinach 8.00 – 16.00;
 • Szkolenie – Sprzedaż i efektywne zarządzanie czasem 20.02 – 03.03.2020r. – ul. Wacława 53 Szkolenia Firma Roksana Sławińska w Łodzi w godzinach 8.00 – 16.00;
 • Kurs*  Prawo jazdy do kat. C 09.06.-06.07.2020 – ul. Elektronowa 8, 94-103 Łódź , Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników;
 • Kurs*  Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C 22.06.-06.09.2020 – ul. Elektronowa 8, 94-103 Łódź , Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników;
 • Kurs – PRINCE2 Foundation  29.06-01.07.2020 – ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, Wszechnica Edukacyjna Sp. z o. o. w godzinach  9.00-17.00;
 • Kurs IRATA L1-technik stażysta – 03-08.08.2020r. SWAT Sp. z .o.o w Łodzi przy ul. Elektronowej 5 w godzinach  9.00-17.00;
 • Kurs Przedłużanie włosów – 07-11.09.2020 Supply Nails Agnieszka Jędrej ul Legionów 30, 90-701 Łódź w godzinach  8.00-16.00;
 • Kursu Zastosowanie laseroterapii w kosmetologii Yasumi, ul. Wrocławska 183, 62-800 Kalisz w godzinach  8.00-16.30;
 • Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe (111), Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) – 18.09-30.09.2020r. w godzinach  8.00-16.00;
 • Kurs** Opiekuna w Żłobku i Klubie Dziecięcym, Kurs on-line na platformie – 24.09.2020r.;
 • Kurs Zatrudnienie i płace w trybie popołudniowym i/lub weekendowym – 13.10-28.10.2020r.  Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz w Łodzi przy ul. Dowborczyków 25/16 – w godzinach  17.00-20.00;
 • Kurs IRATA L1-technik stażysta – 12-16.10.2020r. SWAT Sp. z.o.o w Łodzi przy ul. Elektronowej 5 w godzinach  9.00-17.00;
 • Kurs IRATA L1-technik stażysta – 26-30.10.2020r. SWAT Sp. z.o.o w Łodzi przy ul. Elektronowej 5 w godzinach  9.00-17.00;
 • Kurs Pracownik usług kosmetycznych: stylizacja paznokci – 02-09.11.2020r. Supply Nails Agnieszka Jędrej ul Legionów 30, 90-701 Łódź w godzinach  8.00-16.00;
 • Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe (111), Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) – 16.11-03.12.2020r. w godzinach  8.00-16.00;
 • Kurs IRATA L1-technik stażysta – 25-29.012021r. SWAT Sp. z .o.o w Łodzi przy ul. Elektronowej 5 w godzinach  9.00-17.00;
 • Kurs GWO BST  onshore – 20-24.01.2021r. SWAT Sp. z .o.o w Łodzi przy ul. Elektronowej 5 w godzinach  9.00-17.00;
 • Kurs Pracownik usług kosmetycznych: stylizacja paznokci 25.01 – 14.02.2021r ObsessioNails Joanna Wojech – Jakubowska w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 35;
 • Kurs IRATA L1-technik stażysta – 08-12.02.2021r. SWAT Sp. z .o.o w Łodzi przy ul. Elektronowej 5 w godzinach  9.00-17.00;
 • Kurs IRATA L1-technik stażysta – 22-28.02.2021r. SWAT Sp. z .o.o w Łodzi przy ul. Elektronowej 5 w godzinach  9.00-17.00;
 • Kurs IRATA L1-technik stażysta – 10-15.05.2021r. SWAT Sp. z .o.o w Łodzi przy ul. Elektronowej 5 w godzinach  9.00-17.00;
 • Kurs GWO BST onshore – 17-21.05.2021r. SWAT Sp. z .o.o w Łodzi przy ul. Elektronowej 5 w godzinach  9.00-17.00;
 • Kurs IRATA L1-technik stażysta – 24-29.05.2021r. SWAT Sp. z .o.o w Łodzi przy ul. Elektronowej 5 w godzinach  9.00-17.00;
 • Kurs IRATA L1-technik stażysta – 14-19.06.2021r. SWAT Sp. z .o.o w Łodzi przy ul. Elektronowej 5 w godzinach  9.00-17.00;
 • Kurs – PRINCE2 Foundation  28-30.06.2020r.  INPROGRESS Sp. z o.o. on-line w godzinach  9.00-16.00.
 • Kurs – PRINCE2 Foundation  28-30.07.2020r.  Altkom Akademia S.A., on-line w godzinach  9.00-16.00.
 • Kurs – Multifunkcyjny pracownik z uprawnieniami do eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych (E1) – przygotowany do pracy w nowej rzeczywistości pandemicznej – 17-31.07.2021r. – DSPROF Sp. z .o.o. w godzinach  9.00-16.00.
 • Kurs – Multifunkcyjny pracownik administracyjny z elementami sprzedaży i  uprawnieniami do eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych (E1) – przygotowany do pracy w nowej rzeczywistości pandemicznej – 27.07 – 09.08 .2021r. – Roksana Sławińska w godzinach  9.00-16.00.

*Zindywidualizowany kury w którym to uczestnik projektu umawia się indywidualnie z instruktorem.

**Kurs on-line w którym to uczestnik projektu loguję się indywidualnie.

ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE  realizowane w ramach Projektu Przepis na Pracę:

 • LEADER SHEEP Justyna Kliombka – Jarzyna, ul. Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź – wykonywanie pomocniczych prac biurowych – 1 osoba – 7:00-15:00 (12.09.2018-11.04.2019) – zatrudnienie zakończone
 • BPR Consulting Paulina Zastróżna, ul. Radwańska 27/2U, 90-540 Łódź
  specjalista ds. oferowania i zamówień publicznych – 1 osoba – 8:00-16:00 (9.11.2018-10.05.2019) – zatrudnienie zakończone
 • IPG – usługi i handel  Przemysław Gapik, ul. Tatrzańska 21A, 93-219 Łódź
  sprzedawca – 1 osoba – 9:00-17:00 (01.10.2018-31.03.2019) – zatrudnienie zakończone
 • Kancelaria Podatkowo-Rachunkowa Alfa Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 137, 91-863 Łódź, wprowadzenie danych księgowych do programu księgowego, archiwizacja dokumentów, nanoszenie pozycji księgowych na dokumenty – 4 osoby –
  8:00-16:00 (01.09.2018-30.11.2018) – zatrudnienie zakończone
 • GENEZA Krzysztof Sabara, ul. Wł. Reymonta 4, 936-491 Łódź
  czynności administracyjne – 1 osoba – 8:00-16:00 (01.11.2018-30.04.2019) – zatrudnienie zakończone
 • Roksana Sławińska, ul. Wacława 53, 93-118 Łódź
  Asystentka – 1 osoba – 8:00-16:00 (14.11.2018- 14.05.2019) – zatrudnienie zakończone
 • Flexi Power Group Sp. z o.o., ul. Wacława 53, 93-118 Łódź

trener personalny 2 osoby – praca w systemie zmianowym ( 6:00-14:00 (w tym soboty) lub 14:00-22:00) (1.12.2018-30-05.2019) – zatrudnienie zakończone

trener personalny 1 osoba – praca w systemie zmianowym ( 6:00-14:00 (w tym soboty)   lub 14:00-22:00) (02.01.2019-02.07.2019r.)

trener personalny 1 osoba – praca w systemie zmianowym ( 6:00-14:00 (w tym soboty) lub 14:00-22:00) (11.01.2019-11.07.2019r.)

trener personalny 1 osoba – praca w systemie zmianowym ( 6:00-14:00 (w tym soboty) lub 14:00-22:00) (15.01.2019-15.07.2019r.)

trener personalny 1 osoba – praca w systemie zmianowym ( 6:00-14:00 (w tym soboty) lub 14:00-22:00) (18.02.2019-17.08.2019r.)

trener personalny 2 osoby – praca w systemie zmianowym ( 6:00-14:00 (w tym soboty) lub 14:00-22:00) (1.07.2019-31.12.2019)

 • SENSES CLINIC ul. Tymienieckiego 19a, Łódź
 • Pracownik biura kosmetycznego – 3 osoby- praca w systemie zmianowym (8:00-16:00 lub 10:00-18:00) (2.11.2018-30.04.2019) – zatrudnienie zakończone,
 • Recepcjonistka praca w systemie zmianowym (8:00-16:00 lub 10:00-18:00) (18.02.2018-17.08.2019),
 • Recepcjonistka praca w systemie zmianowym (8:00-16:00 lub 10:00-18:00) (2.05.2018-02.11.2019),
 • Specjalista ds. marketingu i sprzedaży praca w systemie zmianowym (8:00-16:00 lub 10:00-18:00) (2.05.2018-02.11.2019),
 •  Flexidea Sp. z o.o, ul. Wólczańska 73, Łódź
  2 osoby (11.01.2019-12.07.2019)
  specjalista ds. rekrutacji 9:00-17:00
  specjalista ds. administracji 9:00-17:00
 • On The Rock Michał Werner ul. Wyszyńskiego 94 m. 79,  Łódź

2 osoby (15.03.2019 – 15.09.2019) Alpinista przemysłowy – praca w systemie zmianowym (8:00-16:00 lub 10:00-18:00)

 • Stan-Dach Staniewski Sylwester, ul. Torowa 29a, Zduńska Wola

1 osoba (01.04.2019-30.09.2019), Praca w terenie według zleconych zamówień

Pracownik ogólnobudowlany (7.00 – 15.00)

 • Klinika Piękna Katarzyna Sławnikowska, ul. Andrzeja Struga 42, Łódź

1 osoba ( 01.04.2019 – 30.09.2019) Pracownik biura kosmetycznego – praca w systemie zmianowym (8:00-16:00 lub 10:00-18:00)

 • MULTI-SELLER Piotr Kwiatkowski ul. Srebrna Ostroja 4, Konstantynów Łódzki
 • 2 osoby (14.04.2019-13.10.2019), Ruchoma placówka gastronomiczna
 • Sprzedawca małej gastronomii, obsługa klientów – praca w systemie zmianowym
 • Kancelaria Prawnicza Radca Prawny Daniel Szablewski Łódź, Sienkiewicza 15 lok. A,

1 osoba 9.00 – 17.00 Pracownik biurowy (15.04.2019r. – 14.10.2019r.)

 • Usługi remontowo-wykończeniowe Piotr Płachta, Kurowice, ul. Rokicińska 53 Brójce

2 osoby, 7.00 – 15.00, Glazurnik, (23.04.2019r. – 24.10.2019r.) Praca w terenie według zleconych zamówień

 • F.H.U. Trans-Kop Beata Pawłowska, Gołębiew Nowy 28, 99-300 Kutno

1 osoba, 7.00 – 15.00  Pracownik fizyczny ( 02.05.2019r. – 02.11.2019r.)

 • FLEXIDEA Sp. z  o.o. z siedzibą w Łodzi, oddział w Łęczycy ul. Sienkiewicza 31, Łęczyca

2 osoby, 9.00 – 17.00  Pracownik biurowy ( 14.06.2019 – 15.12.2019r.)

 • HRP Group Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 19a, Łódź

1 osoba, 7.00 – 15.00 Pracownik biurowy (10.06.2019 – 09.12.2019r.)

1 osoba, 7.00 – 15.00 Pracownik biurowy (1.07.2019 – 30.12.2019r.)

 • F.H. ZJAMEX,  Marcin Zjawiony, ul.Budy 4, Hala 4 BOKS 40-47, 91-610 Łódź

1 osoba, 4.00 – 12.00 Sprzedawca (1.07.2019 – 31.12.2019r.)

 • Prace Ziemne Jerzy Pawłowski, ul. Szymanowskiego 6c/10, 99-300 Kutno

1 osoba, 6.00 – 14.00 Pracownik fizyczny (1.08.2019 – 31.01.2020r.)

 • Lexpert Krzysztof Milczarek, ul. Nowa 5a, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

1 osoba, 8.00 – 16.00 Przedstawiciel handlowy (1.08.2019 – 31.01.2020r.)

 • Roksana Sławińska, Florecistów 3A m. 12, 94-042 Łódź

1 osoba, asystentka biura (01.12.2019– 31.05.2020r.)

 • TOPROPE Aneta Olczak, ul. Bratysławska 3 m. 22,94-032 Łódź

2 osoby, pracownik gospodarczy/sprzedawca (02.12.2019-01.06.2020r.)

 • Ilona Janczak ul. Rydzowa 14 lok.3, 91-215 Łódź

7 osób, kasjer-sprzedawca, (02.12.2019-01.06.2020r.)

 • Take Away Agnieszka Szer, ul. 20-go Stycznia 26/29, 95-200 Pabianice

2 osoby, sprzedawca, (02.12.2019-01.06.2020r.)

 • MINI Piekarnia, ul. 20-go Stycznia 26/29, 95-200 Pabianice

1 osoba, pomoc piekarza, (02.12.2019-01.06.2020r.)

1 osoba, sprzedawca, (02.12.2019-01.06.2020r.)

 • PALERMO FASHION Justyna Szkudlarek, ul. Rzemieślnicza 35, 95-030 Rzgów

1 osoba, sprzedawca, (01.12.2019– 31.05.2020r.)

 • LOWEE Lukasz Lawrenz, ul. Żytnia 18/33, Zduńska Wola 98-220

1 osoba, przedstawiciel handlowy, (02.12.2019-01.06.2020r.)

 • Usługi w Zakresie Kultury Fizycznej Tomasz Makowski, ul. Nehrebecniego 18, Bełchatów 97-400

1 osoba, stanowisko: instruktor rekreacji ruchowej, (02.12.2019-01.06.2020r.)

 • KORNAH, ul. Konstantynowska 12, 95-200 Pabianice

2 osoby, handlowiec-przedstawiciel handlowy, (04.12.2019-03.06.2020r.)

 • Ilona Janczak, ul. Rydzowa 14 lok.3, 91-215 Łódź

9 osób, stanowisko: kasjer-sprzedawca, (02.01.2020-30.06.2020r.)

 • LUXBUD Mariusz Caban, ul. Łazowskiego 40 m. 14, 93-379 Łódź

1 osoba: specjalista ds. ofertowania, (02.01.2020-30.06.2020r.)

1 osoba: pracownik ds.. Pozyskiwania klientów, (02.01.2020-30.06.2020r.)

1 osoba: specjalista ds. kontaktu z klientami, (02.01.2020-30.06.2020r.)

1 osoba: specjalista ds. kosztorysowania, (02.01.2020-30.06.2020r.)

1 osoba: pracownik biurowy, (02.01.2020-30.06.2020r.)

 • Ilona Janczak, ul. Rydzowa 14 lok.3, 91-215 Łódź

9 osób, stanowisko: kasjer-sprzedawca

(02.01.2020-30.06.2020r.)

 • LUXBUD Mariusz Caban, ul. Łazowskiego 40 m. 14, 93-379 Łódź

1 osoba, specjalista ds. ofertowania, (02.01.2020-30.06.2020r.)

1 osoba, pracownik ds.. Pozyskiwania klientów, (02.01.2020-30.06.2020r.)

1 osoba, specjalista ds. kontaktu z klientami, (02.01.2020-30.06.2020r.)

1 osoba, specjalista ds. kosztorysowania, (02.01.2020-30.06.2020r.)

1 osoba, pracownik biurowy, (02.01.2020-30.06.2020r.)

 • WIDZEW ŁÓDŹ, al. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź

1 osoba, specjalista ds. Marketingu, (02.01.2020-30.06.2020r.)

 • PIN UPSTUDIO Anna Zaborowska, ul. Jagienki 19 lok. 24, 92-439 Łódź

1 osoba, stylistka paznokci/obsługa klienta, (07.01.2020-06.07.2020r.)

 • Karafka Katarzyna Palubow, ul. Czernika 10A, 92-543 Łódź

2 osoby, kasjer sprzedawca, (07.01.2020-06.07.2020r.)

 • Centrum sztuki walk DOJO United Łódź, ul. Ciołkowskiego 5b, 93-510 Łódź

1 osoba, obsługa klienta w zakresie prowadzenia zajęć sportowych, (07.01.2020-06.07.2020r.)

 • PREMIUM STUDIO Martyna Zarębska, ul. Tymienieckiego 19 25A, 90-350 Łódź

1 osoba, sprzedawca, (04.01.2020-03.07.2020r.)

 • KORNAH, ul. Konstantynowska 12, 95-200 Pabianice

2 osoby, handlowiec, (02.01.2020-30.06.2020r.)

 • KIREI Marek Borys, Andrzej Sokołowski S.C., ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź

1 osoba, kosmetolog, (02.01.2020-30.06.2020r.)

 • SOCIETA GROUP Agata Kałuża, ul. Tymienieckiego 20, 90-349

3 osoby, obsługa klienta, (01.01.2020-30.06.2020r.)

 • PIĘKNE PAZNOKCIE ul.Retkińska 104 A lok.6, Łódź

1 osoba  (02.11.2020-31.01.2021r.)

 • RSK-2 Sp. z o.o. ul. Plac Zwycięstwa 3, 90-312 Łódź

1 osoba  (02.11.2020-31.01.2021r.)

 • WORKPROFIT ul. Kmicica 16 98-300 Wieluń

2 osoby  (02.11.2020-31.01.2021r.)

 • NCRS Malgorzata Kralkowska ul. Konarzewskiego 2 lok. 1, 94-134 Łódź

2 osoby  (02.11.2020-31.01.2021r.)

 • AVK Adrian Kowalik ul. Orzechowa 3/42, 94-205 Łódź

1 osoba (01.12.2020-28.02.2021r.)

 • PRO FORMA Michał Chyliński UL. Warszawska. 7/9. 95-200 Pabianice

1 osoba  (01.12.2020-28.02.2021r.)

 • KAD GWOZDOWSCY  ul. INFLANCKA 40, 91-857 ŁÓDŹ

2 osoby  (01.12.2020-28.02.2021r.)

 • Fundacja Centrum Inicjatyw Zdrowotnych ul. Turoszowski 8/25, 91-025 Łódź

1 osoba  (01.12.2020-28.02.2021r.)

 • Banaszczyk Maszyny Szwalnicze ul. Scaleniowa 1, Łódź 93-438

1 osoba  (01.01.2021-31.03.2021r.)

 • AVK Adrian Kowalik ul. Orzechowa 3/42, 94-205 Łódź

1 osoba  (01.01.2021-31.03.2021r.)

 • Salon Fryzjerski Celina Wojciechowska ul. Uniejowska, 98-200 Sieradz

1 osoba  (01.01.2021-31.03.2021r.)

 • TEMIDA Monika Węglarska ul. Piotrkowska 204/210 lok 341, 90-396 Łódź

1 osoba  (01.02.2021-30.04.2021r.)

 • POL-GROM Krzysztof Sala Dęba-Majstry 1, 97-510 Ręczno

1 osoba  (01.02.2021-30.04.2021r.)

 • ROPE WORKS PIOTR PRZYBYŁA ul. Zamenhofa 1/3/13, 90-431 Łódź

1 osoba  (01.02.2021-30.04.2021r.)

 • Sklep ŻABKA ul. Tatrzańska 63 lok. 3, 93-219 Łódź

1 osoba  (01.02.2021-30.04.2021r.)

 • STL PoLSKA Grupa Reklamowa Al. Wyszyńskiego 39 m. 29, 90-047 Łódź

1 osoba  (01.02.2021-30.04.2021r.)

 • ELECTRO POINT Radosław Ochej ul. Kamienna 48, 95-100 Zgierz

1 osoba  (01.02.2021-30.04.2021r.)

 • AVK Adrian Kowalik ul. Orzechowa 3/42, 94-205 Łódź

1 osoba  (01.02.2021-30.04.2021r.)

 • POL-GROM Krzysztof Sala Dęba-Majstry 1, 97-510 Ręczno

1 osoba  (10.02.2021-10.05.2021r.)

2 osoby  (15.02.2021-15.02.2021r.)

1 osoba  (11.03.2021-10.05.2021r.)

 • Usługi w Zakresie Kultury Fizycznej Tomasz Makowski, ul. Nehrebecniego 18, Bełchatów 97-400

2 osoby  (01.06.2021-30.11.2021r.)

 • Studio Tańca Joanna Małek ul. Zjednoczenia 1, 93-402 Łódź

1 osoba  (01.07.2021-31.12.2021r.)

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Regulamin rekrutacji