Jak wiadomo, w ramach projektów „Łódź – Miasto (tele)Opieki” i „Przepis na Opiekę”, wyposażaliśmy Seniorki i Seniorów z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego  w specjalistyczne opaski monitorujące ich funkcje życiowe. Urządzenia – w przypadku pogorszenia stanu zdrowia, upadku lub napaści osoby użytkującej – przekazują informację do całodobowego Telecentrum, umożliwiając tym samym natychmiastową interwencję odpowiednim służbom. Aktualnie akcesoria, które rozdaliśmy dzięki wspomnianym Projektom nadal są niezmiennie użyteczne.

Teraz teleopaski – poza tym, że nadal spełniają swoje dotychczasowe funkcje – pomagają przeciwdziałać proliferacji wirusa SARS-CoV-2. Bez względu na okoliczności cały czas pozostajemy do dyspozycji ich Użytkowniczek i Użytkowników, wspierając Ich w profilaktyce zakażeń. Personel Telecentrum kontaktuje się z Nimi, udzielając informacji i wskazówek postępowania zgodnego z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia i władz krajowych, a przy tym powiadamia o uruchomieniu przez Urząd Miasta Łodzi i Narodowy Fundusz Zdrowia specjalnych infolinii dedykowanych osobom w wieku senioralnym.

Pod numerem +48 42 638 55 00 (UMŁ) dowiedzą się:

  • jak chronić się przed wirusem SARS-CoV-2;
  • jak postępować w przypadku stwierdzenia u siebie symptomów COVID-19;
  • gdzie poszukiwać wsparcia w przypadku potrzeby zakupu produktów spożywczych lub farmakologicznych, a także wyprowadzenia na spacer psa;
  • jaka jest aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Łodzi,

natomiast łącząc się z całodobową infolinią 800 190 590 (NFZ), uzyskają:

  • dane teleadresowe poradni lekarskiej Podstawowej Opieki Zdrowotnej świadczącej zdalne konsultacje medyczne, w tym wypisującej e-recepty.

Życzymy zdrowia i zachęcamy do kontaktu.