Niezależnie od wstrzymania realizacji większości naszych przedsięwzięć – wymuszonego stosowaniem się do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia i władz krajowych wobec pandemii SARS-CoV-2 – teleopaski, w które wyposażaliśmy Seniorki i Seniorów  z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w ramach projektów „Łódź – Miasto (tele)Opieki” i „Przepis na Opiekę” nadal pozostają użyteczne i spełniają swoje dotychczasowe funkcje. Co więcej, aktualnie pomagają też zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa, wspierając wszystkich Użytkowników i Użytkowniczki w obecnej sytuacji. – Personel Telecentrum udziela informacji i wskazówek postępowania z zakresu profilaktyki zakażeń SARS-CoV-2, a przy tym powiadamia o uruchomieniu przez Urząd Miasta Łodzi i Narodowy Fundusz Zdrowia specjalnych infolinii dedykowanych osobom w wieku senioralnym.

Pod numerem +48 42 638 55 00 (UMŁ) dowiedzą się:

  • jak chronić się przed wirusem SARS-CoV-2;
  • jak postępować w przypadku stwierdzenia u siebie symptomów COVID-19;
  • gdzie poszukiwać wsparcia w przypadku potrzeby zakupu produktów spożywczych lub farmakologicznych, a także wyprowadzenia na spacer psa;
  • jaka jest aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Łodzi,

natomiast łącząc się z całodobową infolinią 800 190 590 (NFZ), uzyskają:

  • dane teleadresowe poradni lekarskiej Podstawowej Opieki Zdrowotnej świadczącej zdalne konsultacje medyczne, w tym wypisującej e-recepty.

W imieniu UMŁ, NFZ i własnym serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Łączymy życzenia zdrowia.